Blogi: Teknologiaturvaajat edistävät arjen toimivuutta ja turvallisuutta 

Istekin Teknologiaturvaajat-podcastissa keskustellaan arjen pienistä ja suurista ilmiöistä – nykyhetkessä ja tulevaisuudessa! Podcastissa haastetaan vallitsevia näkemyksiä yhdessä vaihtuvien asiantuntijavieraiden kanssa. Keskustelua johdattaa Istekin teknologiaturvaaja Kati Tuovinen, ja ensimmäisen kauden ensimmäisessä jaksossa hänen vieraakseen saapuvat Istekin hallituksen aiempi puheenjohtaja Jarmo Puputti ja toimitusjohtaja Lasse Koskivuori. Jaksossa pureudutaan teknologiaturvaajiin sekä heidän merkitykseensä yhteiskunnassamme. 

Alta voit lukea tiivistelmän podcastin sisällöstä. Koko podcastin voit kuunnella täältä.

Teknologiaturvaajat ovat istekkiläisyyden sydän 

Termiin teknologiaturvaajat kiteytyy istekkiläisyyden sisin ja sydän: se on varmistamista, auttamista, edistämistä ja työskentelyä arjen toiminnan turvaamiseksi. Mutta mitä teknologiaturvaajat arjessa oikeasti tekevät? Istekin toimitusjohtaja Lassi Koskivuori kertoo: 

”Meillä Istekillä on monenlaista tekemistä teknologiaturvaamisen näkökulmasta. Me suunnittelemme yhdessä asiakasomistajiemme kanssa, miten heidän prosessinsa toimivat ja miten me varmistamme, että kyberturvallisuus ja jatkuvuus ovat kunnossa.” 

Tällä hetkellä Istekillä on reilu 1200 teknologiaturvaajaa. Suurin ja näkyvin viimeaikainen teko teknologiaturvan eteen on hyvinvointialueuudistus, jonka eteen teknologiaturvaajat tekivät mittavaa työtä ja varmistivat, että uudistus käynnistyy onnistuneesti. 

”Kaikki hyvinvointialueet, jossa teknologiaturvaajamme ovat olleet mukana, menivät aikataulussa nappiin”, Koskivuori iloitsee. 

Teknologiaturvaaminen vaatii uusia taitoja 

Istekin hallituksen aiempi puheenjohtaja Jarmo Puputti tietää, että teknologiaturvaaminen vaatii useita uusia taitoja ja osaamisalueita – asia esimerkiksi mutkistuu monella tavalla etäteknologian kehittyessä.  

”Esimerkiksi dataa kerätään ja pyritään hyödyntämään enemmän. Toisaalta hyödyntäminen pitäisi tehdä käyttäjille mahdollisimman joustavaksi ja helpoksi. Miten teemme asioista vaivattomia samalla, kun teknologiaa hyödynnetään turvallisesti ja kestävästi? Näiden asioiden yhteensovittaminen haastaa, koska tarvitsemme tekijöitä, jotka ratkaisevat kahdesta suunnasta tulevan haasteen”, Puputti toteaa. 

Uuteen teknologiaan liittyy paljon erilaisia odotuksia ja mahdollisuuksia. Uusien teknologioiden käyttöönottoon liittyy kuitenkin myös riskejä, mutta onneksi niiden hallintaan on olemassa päteviä työkaluja.  

”Keinoja on monia ja Istekin yksi ratkaisu on, ettemme käytä aivan viimeisintä ja tuoreinta teknologiaa vaan aina jo koeponnistettuja teknologioita ja alustoja. Silloin pystymme varmistamaan, että ne toimivat laajasti ja myös meidän ympäristöissämme. Tietysti tarvitaan myös hyvää suunnittelua”, Koskivuori kertoo. 

Teknologian kehitys tulee aina sovittaa yhteen koko yrityksen strategian kanssa, niiden on oltava linjassa keskenään. Puputin mukaan strategia lähtee yrityksen perustarkoituksen ymmärtämisestä: minkä takia olemme olemassa ja miten pystymme vaikuttamaan? Strategia pyrkii tunnistamaan ympäristön muutosvoimia ja trendejä. 

”Kun puhutaan teknologiasta, on pidettävä silmät auki sen luomille mahdollisuuksille. Toinen elementti strategiassa on ihmisten saaminen mukaan. On varmistettava, että johtamista ja organisaatiota kehitetään, jotta teknologiaturvaajilla on keskenään hyvä olla ja tiimityö toimii”, Puputti summaa. 

Oman henkilöstön lisäksi myös asiakkaat on pidettävä tyytyväisinä. Asiakastyytyväisyyden luominen lähtee aina toimintaympäristön ymmärtämisestä sekä aidosta kiinnostuksesta ratkoa siellä ilmeneviä haasteita. Jos lähdetään liikaa teknologia edellä, on riski, että rakennetaan teknologian tuomien mahdollisuuksien päälle asioita, joita kukaan ei lopulta tarvitse. Silloin päädytään tilanteisiin, jotka näyttäytyvät asiakkaalle hankalana ja näin luovat vain uusia ongelmia.  

”Teknologian tuomalla helpotuksella ja automatisoinnilla pyritään asiakkaiden tyytyväisyyteen. Suunnitteluvaiheen pilotoinnit ja kokeilut antavat osviittaa siitä, mikä on oikea ratkaisu asiakkaalle. Kun ratkaisuja on jo otettu käyttöön, niin asiakastyytyväisyyskyselyt loppukäyttäjille vauhdittavat jatkokehitystä”, Koskivuori lisää. 

Moderni johtaja osallistaa ja kuuntelee 

Työ2030 on työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma, joka tähtää toimintatapojen uudistamiseen, työelämäinnovaatioiden luomiseen ja teknologian tehokkaaseen hyödyntämiseen työpaikoilla. Tämä haastaa myös johtamista uudistumaan. Ohjelmassa uudenlaisia toimintatapoja kehitetään yhdessä työpaikkojen, toimialojen ja asiantuntijoiden kanssa. Myös Istekki on mukana kehittämisessä: 

”Iso osa istekkiläisiä on ajatustyötä tekeviä asiantuntijoita. Lisäksi meillä on terveydenhuollon teknologian parissa työskenteleviä, lähityötä tekeviä ihmisiä. Haluamme tehdä kokeiluja, oppilaitosyhteistyötä, innovointia yhdessä asiakkaiden ja kumppaneidemme kanssa. Nykypäivänä ei ole mahdollista ratkaista asioita yksittäisenä toimijana. Verkostoituminen on A ja O”, Koskivuori sanoo. 

Myös moderni johtaminen on tärkeä puheenaihe Istekillä. Johtaminen elää ajassa ja se on siksi oltava itseään tarkastelevaa, kertoo Puputti. 

 ”Modernissa johtamisessa ehkä kaikkein tärkeintä on, että ihmiset tarvitsevat osallistumisen tunnetta ja kokemuksen siitä, että asioihin voi vaikuttaa. Mielestäni johtamisessa korostuu se, että luodaan suuntaa ja rakenteita, jotka mahdollistavat ihmisille oman toiminnan toteuttamisen ja osallistumisen yhteisen päämäärän rakentamiseen”. 

Koskivuori on Puputin kanssa samoilla linjoilla, moderni johtajuus näyttäytyy samalla tavalla myös toimitusjohtajalle. Koskivuoresta tärkeää on luoda selkeitä tavoitteita, ilman niitä ei voida onnistua. Nykypäivässä ei voi tehdä enää vuositavoitetta, vaan ne on pilkottava pienempiin osiin. Merkitystä on myös kuulluksi tulemisella. On tärkeää kuulla asiantuntijoiden osaamista ja ammattiaitoa sekä hyödyntää sitä kehittämisessä. 

Teknologialäpimurrot näkyvät kaikilla toimialoilla 

Teknologia ja digitalisaatio vaikuttavat ICT-yritysten toimintaan ja liiketoimintamalleihin tulevaisuudessa. Nopea muutos näkyy kaikilla toimialoilla ja kun uusia asioita tulee eteen, on ymmärrettävä niiden vaikutukset liiketoimintaan ja asiakkaisiin. Joka vuosi tulee uusia teknologialäpimurtoja ja osana Istekin kehitystoimintaa ja tutkimustoimintaa hyödynnetään maailmalta tulevaa tietoa sekä megatrendejä, jotta läpimurtoja voisi ennakoida mahdollisimman hyvin. Näin myös asiakkaat hyötyisivät niistä paremmin: 

”Asiakkuutemme ovat hyvin kriittisellä toimialalla. Meidän pitää huolehtia koko ajan siitä, että asiat ovat heillä hyvällä mallilla kyberturvallisuuden, tietosuojan ja tietoturvan osalta.” 

Teknologian tehokkuudella ja vaikuttavuudella on iso rooli. Vaikuttavuuden mittarointi on kuitenkin haastavaa perinteisillä taloudellisilla mittareilla, mutta Puputti uskoo, että tulevaisuudessa data-analyysi, tekoäly ja uudet teknologiat saattavat mahdollistaa sen, että vaikuttavuutta voidaan oikeasti mitata. 

”Tästä hyvä esimerkki on yhteistyö yliopistojen kanssa, Tampereella ja Itä-Suomessa tutkitaan vaikuttavuutta. Nykyään tutkimuksessa vaikuttavuudessa kiinnostaa kokovaikuttavuus, ei pelkkä substanssi. Istekki on mukana tutkimuksessa yliopistojen kanssa ja olemme rakentamassa vaikuttavuusmallia, josta on jo näytetty vähän teasereita”, Koskivuori kiteyttää. 

Kuuntele Teknologiaturvaajat -podcastia Spotifyssä.