Kuvituskuva, jossa lääkäri antaa potilaalle lääkeliuskaa.

Älylääkekaapit vapauttavat resursseja potilaiden hoitoon

Istekin toimittamat älylääkekaappijärjestelmät ovat kokonaisuuksia, jotka muodostetaan tarpeellisesta määrästä kaappeja, laatikostoja ja jääkaappeja.  Älylääkekaappien tehtävänä on sujuvoittaa sairaaloiden ja hoitolaitosten lääkehuoltoa ja -hoitoa. Istekki on toimittanut älylääkekaappijärjestelmän Etelä-Savon hyvinvointialueelle (Eloisa), joka otetaan käyttöön syksyllä. ”Älylääkekaappien hankinta sujui helposti Istekin kautta, koska heillä oli hankintasopimus Newiconin kanssa voimassa. Laitteistojen käyttöönotto päätettiin jakaa meillä Eloisalla kahteen vaiheeseen. Virtuaaliälylaitteet otetaan käyttöön nyt kevään aikana ja syksyllä ovat vuorossa laatikostolliset älykaapistot”, Etelä-Savon hyvinvointialueen sairaala-apteekin apteekkari Jouni Asikainen kertoo. Lääkevaraston hallinta helpottuu Älylääkekaapit helpottavat lääkevalikoiman ja varaston hallintaa. Kun lääkevarasto alkaa loppua, saadaan helposti hankintaehdotus niistä lääkkeistä, joita on enää vain tietty määrä jäljellä. Näin kaappi ei pääse tyhjenemään tarvittavista lääkkeistä. Älylääkekaappien avulla on myös mahdollista saada säästöjä lääkekustannuksissa, sillä lääkeautomaation käyttö vähentää lääkehävikkiä. ”Älylääkekaappijärjestelmän hankinnan taustalla oli tavoite lääkemenojen vähentämisestä. Älylääkekaappijärjestelmät mahdollistavat velvoitevarastoinnin levittämisen sairaala-apteekin ulkopuolelle osastoille, jotka toimivat apteekin varastopisteinä. Järjestelmän myötä pyrimme myös lääkehävikin vähentämiseen. Saamme järjestelmästä myös tietoa mitä lääkkeitä eri yksiköissä on saatavilla”, kertoo Asikainen Älylääkekaapit parantavat lääkehoidon turvallisuutta Älylääkekaapit aukeavat hoitohenkilökunnan toimikortilla, jolloin avaamisesta ja lääkkeiden jaosta jää aina jälki tietojärjestelmään. Tällä on suuri merkitys lääkitysturvallisuuteen, kun lääkkeenjaossa tapahtuvien inhimillisten virheiden riski pienenee. Kaikki järjestelmän tapahtumat rekisteröidään, jolloin myös lääkkeiden väärinkäytön riski vähentyy. Lääkehoidon turvallisuuden parantaminen on Asikaisen mukaan tärkeää Eloisalle: ”Älylääkekaapeilla on jatkossa tavoite saada aikaan suljettu lääkekierto käyttöön mahdollisimman laajasti koko Etelä-Savon hyvinvointialueelle”, kertoo Asikainen. Älylääkekaapit ovat tärkeä osa potilaan katkeamatonta lääkehoitoa. Potilaalle annettu lääkemääräys saadaan potilastietojärjestelmästä kaapille, hoitaja varmistaa potilaan lääkejaon ja jokaisesta vaiheesta jää tietojärjestelmiin jälki.

Älylääkekaapit vapauttavat resursseja potilaiden hoitoon Read More »