Istekin ICT-palvelujen hintavertailun tulokset – Kokonaisuutena Istekin palveluita voidaan pitää edullisempana kuin vastaavia palveluita hankittuna muilta markkinatoimijoilta

Istekki noudattaa hinnoittelussaan omakustannusperiaatetta.​ Toiminnan tehokkuus ja hintojen kilpailukyky varmistetaan toimintamallilla, joka koostuu:​ Säännöllisestä asiakasyhteistyöstä hinnoitteluun ja kustannuksiin liittyen​ Vuosittain tehtävästä markkinahintavertailusta erillisen, riippumattoman tutkimuslaitoksen toimesta​ Vuosittain tehtävistä, markkinahintavertailun perusteella kohdistetuista kehitystoimenpiteistä​ Vuosittain tehtävistä hinnoittelu- tai tuotteistusmuutoksista ja -parannuksista​ Deloitten toteuttaman hintavertailun mukaan Istekin perustietotekniikkapalvelut sisältäen loppukäyttäjäpalvelut, tietoliikennepalvelut sekä kapasiteettipalvelut ovat hintatasoltaan kilpailukykyisiä. Kokonaisuutena Istekin …

Istekin ICT-palvelujen hintavertailun tulokset – Kokonaisuutena Istekin palveluita voidaan pitää edullisempana kuin vastaavia palveluita hankittuna muilta markkinatoimijoilta Lue lisää »