Istekin ICT-palvelujen hintavertailun tulokset – Kokonaisuutena Istekin palveluita voidaan pitää edullisempana kuin vastaavia palveluita hankittuna muilta markkinatoimijoilta

Istekki noudattaa hinnoittelussaan omakustannusperiaatetta.​ Toiminnan tehokkuus ja hintojen kilpailukyky varmistetaan toimintamallilla, joka koostuu:​ Säännöllisestä asiakasyhteistyöstä hinnoitteluun ja kustannuksiin liittyen​ Vuosittain tehtävästä markkinahintavertailusta erillisen, riippumattoman tutkimuslaitoksen toimesta​ Vuosittain tehtävistä, markkinahintavertailun perusteella kohdistetuista kehitystoimenpiteistä​ Vuosittain tehtävistä hinnoittelu- tai tuotteistusmuutoksista ja -parannuksista​ Deloitten toteuttaman hintavertailun mukaan Istekin perustietotekniikkapalvelut sisältäen loppukäyttäjäpalvelut, tietoliikennepalvelut sekä kapasiteettipalvelut ovat hintatasoltaan kilpailukykyisiä. Kokonaisuutena Istekin palveluita voidaan pitää edullisempana kuin vastaavia palveluita hankittuna muilta markkinatoimijoilta. Deloitten mukaan Istekin kilpailukykyä parantavat erityisesti: Oma runkoverkkopalvelu ja mahdollisuus korkeatasoiseen tietoturvaan, joka vastaa asiakkaiden odotuksia Laaja palveluvalikoima ja asiakkaille tyypillisesti tarjottava laaja palvelukokonaisuus Suuret volyymit, jotka mahdollistavat kustannustehokkaan toteutuksen Yksinkertainen palveluiden rakenne ja lisälaskutettavien osien välttäminen, mikä hinnoittelussa selkeyttää toimintaa, laskutusta ja budjetointia Laadukkaat ja standardoidut laitteistot Vertailu sisälsi esimerkkikorin hyvinvointialueiden tyypillisesti käyttämästä palveluportfoliosta. Hintavertaillut palvelut sisältävät ns. perustietotekniikkapalvelut, jotka muodostavat merkittävän osan Istekin asiakkaille tarjottavan palvelukokonaisuuden kustannuksista. Vertailu sisältää myös palveluihin liittyvän operatiivisen palvelunhallinnan. Oheisessa dokumentissa on kerrottu tarkemmin, miten hintavertailu on toteutettu ja miten sen vertailtavuus varmistettu Deloitten toimesta. Dokumentin loppuun on koottu keskeiset havainnot Istekin hintakilpailukyvystä​. Deloitten markkinahintavertailu Istekin palveluista 2023 (PDF)

Istekin ICT-palvelujen hintavertailun tulokset – Kokonaisuutena Istekin palveluita voidaan pitää edullisempana kuin vastaavia palveluita hankittuna muilta markkinatoimijoilta Read More »