Asiakaskokemustutkimuksessa näkyi Istekin vahva työnantajamielikuva, vastuullisuus ja talous

Kysyimme laajassa asiakaskokemustutkimuksessa asiakkailtamme mielipidettä toiminnastamme. Tutkimuksen avulla haluttiin tutkia Istekin strategisten ja taktisten asiakasyhteyshenkilöiden asiakaskokemusta ja Istekin mainetta sekä Istekin nauttimaa sidosryhmätukea. Istekki sai asiakaskokemustutkimuksessa yleismainepisteet 3.32, mikä tarkoittaa, että Istekin kokonaismaine on kohtalaisella tasolla. Käytetty asteikko on 1-5, mikä tarkoittaa että meillä on vielä paljon varaa nostaa kokonaisarvosanaa. Erinomaisen arvosanan sai yrityksemme talous ja hyvän arvosanan sekä vastuullisuus että Istekki työpaikkana. Vastaajina oli yhteensä 85 henkilöä. Vuoden 2023 lopussa tehty asiakaskokemustutkimus eli Luottamus&Maine -tutkimus on ulkopuolisen tutkimuslaitoksen, T-Median, kehittämä ja toteuttama tutkimus. Tutkimus on liiketalouden teoriaan ja tilastotieteeseen perustuva työkalu, jolla saadaan aikaiseksi dataan pohjautuvaa tietoa sidosryhmätuen kasvattamiseksi sekä organisaation toiminnan kehittämiseksi. Se palvelee dataan pohjautuvassa päätöksenteossa, maineen johtamistyössä sekä sidosryhmätuen kasvattamisessa. Tutkimus tehtiin Istekissä nyt ensimmäistä kertaa. Tutkimus on laajempi otanta asiakkaiden kokemuksesta kuin yksittäinen ja nopea NPS-kysely. Se tarjoaa tilastolliseen todistusaineistoon pohjaavia, johtamiskelpoisia syötteitä toimintamme kehittämiseksi, toimenpiteiden priorisoimiseksi ja sidosryhmätuen maksimoinniksi. Olemme tyytyväisiä sijoitukseemme ja kiitämme vastaajia heidän antamistaan arvioista ja palautteesta. Maineen rakentaminen on pitkäjänteistä työtä, johon haluamme panostaa myös jatkossa. Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat viestintämme keskeisiä periaatteita henkilöstölle, asiakkaille ja sidosryhmille.

Asiakaskokemustutkimuksessa näkyi Istekin vahva työnantajamielikuva, vastuullisuus ja talous Read More »