Panostamme Istekissä myös sisäiseen yhteishenkeen ja kehittymismahdollisuuksiin, jolla luomme arvokkaita, merkityksellisiä ratkaisuja asiakasomistajillemme ja heidän asiakkailleen.

Ura Istekissä motivoi kehittymään ammattilaisena

Tavoitteenamme on olla toimialan paras työnantaja, jolla on alan osaavin henkilöstö ja parhaat esimiehet. Tavoitteeseen päästäksemme panostamme henkilöstön kehittämiseen ja kouluttamiseen sekä kannustavaan esimiestyöhön.

Yhtenä strategisena pääteemanamme on tehdä Istekki Oy:stä korkeatasoisten ammattilaisten työyhteisö, jolle tunnusomaista on:

  • jatkuvaa kehittymistä edistävä, yhtenäinen yrityskulttuuri
  • asiakaspalvelu- ja ratkaisusuuntautunut henkilöstö
  • hyvä johtaminen kaikilla tasoilla

Kehittyvä henkilöstö on Istekille tärkeä voimavara

Panostamme Istekissä myös sisäiseen yhteishenkeen ja kehittymismahdollisuuksiin, jolla luomme arvokkaita, merkityksellisiä ratkaisuja asiakasomistajillemme ja heidän asiakkailleen. Tarjoamme myös aloittaville kyvyille mahdollisuuden uraan Istekissä IstekkiPro-koulutusohjelman avulla. IstekkiPro-koulutusohjelman käyneistä 90 % työskentelee nyt Istekissä.

Lue lisää IstekkiProsta

Istekki kasvattaa esimiehistä ammatillisia mentoreita

Tarkoituksenamme on varmistaa Istekin strategian mukainen johtaminen kaikilla tasoilla – kartoittamalla tavoitteet, valmentamalla, kouluttamalla ja tukemalla Istekin johtamispotentiaalia. Tavoitteenamme on kasvattaa esimiesten johtamisosaamista niin asioiden johtamisen (management) kuin ihmisten johtamisen (leadership) osa-alueilla.

Lue Reijo Kontkasen uratarina

"Istekki tarjoaa luovan, innostuneen ja joustavan työympäristön, joka antaa mahdollisuuden kehittyä ammatillisesti ja haastaa itseäni jatkuvasti. Arvokkaaksi työssäni koen sen, että tuotamme ratkaisuja, joista on aidosti hyötyä.""

Sakera Joarder, palvelupäällikkö

"Esimiehenä haluan johtaa esimerkilläni ja pitää positiivisen vireen yllä. Haluan innostaa alaisiani ja työkavereitani näkemään, että emme ole vain ”kivenhakkaajia, vaan temppelin rakentajia”. Yksilöllä on Istekissä suuri merkitys kokonaisuuden kannalta."

– Reijo Kontkanen, yksikön päällikkö

Valmentava suorituksen johtaminen:

  • motivoiva tavoiteasetanta ja seuranta
  • vastuuntuntoisen asiantuntijaroolin varmistaminen: hyvän alaisen käsite sekä vaatimukset selkeiksi

Motivoiva ja kannattava osaamisen kohdentaminen ja kehittäminen

  • liiketoiminnallisesti kannattava resurssien allokointi
  • asiantuntijaa motivoivat työtehtävät
  • osaamisen kehittäminen ja jatkumo sekä "urakehitys" -suunnittelu

Istekki on tulevaisuuden innovatiivinen työnantaja

Istekki Oy on mielenkiintoisessa vaiheessa työnantajana. Olemme suurin paikallinen ja laajeneva ICMT-palvelutuottaja. Asiantuntijamme voivat kehittyä jopa kansainvälisiksi osaajiksi tai hyödyntää aiempaa asiantuntijuuttaan esimiespolulla. Laajenevan yhtiön etu on ehdottomasti se, että pääsee kokeilemaan halutessaan mielenkiintoisia, monipuolisia ja erilaisia tehtäviä.

Tavoitteenamme on rekrytoida alan parhaat tulevaisuuden osaajat ja korostaa näin myös rooliamme paikallisena, mutta kasvavana julkisyhteisöjen ja terveydenhuollon asiantuntijaorganisaationa.

Haluatko osaksi arvokkaita ratkaisuja tuottavaa innovatiivista työyhteisöä?

>>Tarkista avoimet paikat

>>Hae mukaan IstekkiPro-koulutusohjelmaan

>>Tutustu uratarinoihin

 

Jaa sivu somessa: