Pirhan ja PSHVA:n potilastietojärjestelmän tarjouspyyntö julkaistu

Istekin yhdessä loppuasiakkaiden kanssa valmistelema tarjouspyyntö Pirkanmaan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueiden potilastietojärjestelmien uudistamiseksi on julkaistu 5.1.2024. Istekki toimii tarjouspyynnössä hankintayksikkönä.

Tarjousten jättöaika on 12.2.2024 klo 12.00.

Tarjousten vertailuun kuuluu myös käytettävyysarviointi, joka suoritetaan loppukäyttäjien toimesta alustavasti 13. – 22.3.2024. Käytettävyysarviointiin osallistuu loppukäyttäjiä eri ammattiryhmistä niin Pirhalta kuin PSHVA:lta.

Hankintayksikkö arvioi hankinnan sisältävän sopimuskaudella järjestelmän käyttöönotot integraatioineen sekä 48 kuukauden ajalle lasketut käyttöoikeudet, järjestelmän edellyttämät sovellustoimittajan tukipalvelut sekä ylläpito- ja jatkokehityspalvelut, yhteensä noin 60 miljoonan euron arvosta.

Linkki hankinta-asiakirjoihin (vaatii kirjautumisen).