Kvarkki vähentää päällekkäisiä tutkimuksia

Kuva-aineistojen arkisto vähentää päällekkäisiä tutkimuksia

Pohjois-Savossa tullaan vuonna 2020 liittymään valtakunnalliseen kuva-aineistojen arkistoon (Kvarkki), joka on uusin laajennus Kanta-palveluihin. Istekki toimii Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja järjestelmätoimittajan kumppanina arkiston vaatiman järjestelmän suunnittelussa ja käyttöönotossa.

Kuva-aineistojen arkistoon tulee vaiheistetusti tallentumaan röntgen- ja ultraäänitutkimusten kuvat samaan tapaan kuin nykyisellään Kantaan tallentuvat lääkärin lausunnot ja eReseptit. Jos kaadut Levillä laskettelurinteessä ja sinusta otetaan röntgenkuvia, ovat Levillä otetut kuvat suostumuksellasi kotipaikkakuntasi ammattilaisen käytössä, kun menet kontrollikäynnille.

Palvelun käyttöönotto on lakisääteinen. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (PSSHP) liittyy palvelun piiriin vaiheittain, sairaanhoitopiirin hankepäällikkö Tuija Hartikainen kertoo.

PSSHP:ssa alkaa kuva-aineistojen arkistoon ensimmäisessä vaiheessa siirtyä röntgenkuvat ja myöhemmin muun muassa suun terveydenhuollossa otetut kuvat. Sairaanhoitopiirissä on lisäksi menossa hanke, joka laajentaa arkiston käytön myös EKG:n osalta.

Laaja yhteistyöhanke

Kuva-arkiston käyttöönoton suunnittelu on ollut PSSHP:lla käynnissä vuoden ajan. Istekki, järjestelmäntoimittaja ja kaikkien alueen terveydenhuollon toimintayksiköiden yhteyshenkilöt ovat olleet mukana projektissa. Hartikaisen mukaan Istekin rooli on iso, koska se takaa järjestelmätoimittajan kanssa, että IT-ympäristö, palvelimet ja yhteydet toimivat.

Tämä on yhteistyöhanke, jossa jokaisella on oma tehtävänsä. Meillä sairaanhoitopiirin puolella on ollut vastuu toimintamallien muutosten huomioimisesta. Yhteistyö on sujunut hyvin kaikkien kanssa.

Istekki on ollut mukana kuva-arkistoon liittyvien järjestelmien harmonisoinnissa ja projektinhallinnassa. Työ on sikäli tuttua, että yhtiö oli PSSHP:n apuna jo eResepti- ja potilastietojärjestelmien Kanta-käyttöönotoissa.

Määrittelimme aluksi kuva-aineistojen arkiston vaatimalle järjestelmälle tavoitetilan, miten sen tulisi toimia, ja vasta sitten ryhdyimme rakentamaan itse järjestelmää, Istekin avainasiakaspäällikkö Harri Kumpulainen toteaa.

Kumpulaisen mukaan kuva-arkiston suurimpia etuja on se, että päällekkäisten tutkimusten tekeminen vähenee. Jo otettuja kuvia on mahdollista hyödyntää, jos niille myöhemmin ilmenee tarvetta.

Istekin asiantuntijapanos

Kanta-palveluihin liittyminen on THL:n ja Kelan kanssa yhteistyössä toteutettava hanke, jossa on Hartikaisen mukaan paljon eri vaiheita.

Ennen kuin Kantaan liitytään, pitää tehdä Kelan laajat asiakastestit ja tarkastaa käyttöönottokokeella, että kaikki asiat ovat kunnossa.

Pohjois-Savossa on useita rekisterinpitäjiä eli useita terveydenhuollon toimintayksikköjä. Jokainen yksikkö liittyy itsenäisesti kuva-aineistojen arkistoon. Toimintayksiköt tekevät alueellisen järjestelmän suhteen yhteistyötä, mutta jokainen yksikkö tekee valmistelunsa ja liittymisensä itse.

Istekin asiantuntijapanosta on tarvittu, jotta alueen useiden terveydenhuollon toimintayksiköiden ja niiden käyttämien potilastietojärjestelmien liittyminen samaan kuva-arkistoon on sujuvaa.