Istekki rakentaa tietoturvallista yhteiskuntaa Netum kumppaninaan

Julkishallinnolle teknologiaratkaisuja tarjoava Istekki on Netumin avulla pystynyt skaalaamaan palvelunsa uudelle tasolle. Onnistunut yhteistyö näkyy erityisesti tietoturva-asioissa, jossa Netumilla on vankkaa ammattitaitoa. 

Netum on jo kolme vuotta ollut Istekille tärkeä kumppani erityisesti tietoturvaratkaisuissa. Suomen suurimpana ICMT-yhtiönä (Information, Communications and Medical Technology) tietoturva on Istekin toiminnassa äärimmäisen tärkeässä roolissa, sillä asiakkaiden tietojärjestelmissä on paljon sensitiivistä dataa, kuten terveystietoja. Istekin liiketoimintajohtaja Jenni Siermala korostaa sisäänrakennettua tietoturvaa. 

– Tietoturvakysymykset läpäisevät toimintamme niin keskeisesti, että tietoturvan on oltava sisäänrakennettuna kaikkiin palveluihimme. Viime kädessä tämä näkyy kansalaisille turvallisempana julkisen sektorin toimintana, Siermala sanoo. 

Netum on toteuttanut jo useita eri kyberturvallisuusprojekteja Istekille, joka puolestaan tuotteistaa tietoturvaratkaisuja omille asiakkailleen. Netum tuottaa Istekille lisäarvoa ennen kaikkea mahdollistamalla tietoturvan skaalautuvuuden. Yksi esimerkki tästä on tietoturvapäällikkö-palvelu, jonka kautta Istekin asiakas voisi hankkia ulkoistetun tietoturvapäällikön Netumin asiantuntijoista. 

– Tärkeintä kumppanuudessamme Netumin kanssa on jatkuvuus ja luottamus. Saamme Netumilta ketterästi apua ja vahvaa asiantuntemusta hyvin erityyppisiin tarpeisiin ja haasteisiin julkishallinnon kentällä, Siermala sanoo.

Uusia avauksia 

Vuoden alussa voimaan tullut hyvinvointialueuudistus on merkinnyt kasvanutta kysyntää myös Istekin palveluille. Jo yli tuhat asiantuntijaa työllistävä yritys on saanut harjoittaa ketteryyttä ja nopeaa päätöksentekoa uudistukseen valmistautuessaan. Koska uutta toimintakenttää säätelee tarkasti laki, on moni ratkaisu soveltunut useille eri hyvinvointialueille, vaikka alueet ovatkin keskenään hyvin erityyppisiä.

– Meidän tehtävämme onkin tuntea asiakkaamme ja ymmärtää, milloin asiakkaalle kannattaa räätälöidä oma ratkaisunsa ja milloin valmis ratkaisu on kustannustehokkaampi. Netumin asiantuntijoiden kokemus ja ammattitaito auttavat myös meitä näkemään vähän pidemmälle ja esittämään asiakkaillemme rohkeita ideoita, Siermala sanoo.

Netumin kyberturvallisuuskonsultti Jenni Tammenmaa vastaa projektipäällikkönä osasta Istekille toteutettavista tietoturvaratkaisuista ja uusista kehityshankkeista. Yhteistyö on tiheätahtista ja kommunikointi Istekin kanssa on viikoittaista, usein jopa päivittäistä. Tammenmaa näkee potentiaalia myös uusien kyberturvaratkaisujen kehittämiseen jatkossa. 

– Hyvinvointialueet ovat vielä alkutekijöissään, ja tulevaisuus tuo varmasti muutostilanteita ja uusia tarpeita sote-alan tietoturvatarpeisiin, Tammenmaa sanoo. 

Netumin asiakkuusjohtajana sekä kunta- ja sote-alan toimialavastaavana toimiva Marita Hämeenoja on ollut alusta asti mukana Istekin kumppanuudessa. Hämeenoja pitää tärkeänä kyberturvapalveluyhteistyön syventämistä sekä yhteistyön laajentamista muillekin palvelualueille, kuten esimerkiksi tiedolla johtamisen ratkaisuihin. 

– Yhteiskunnallinen ulottuvuus on keskeisessä roolissa Istekin toiminnassa, ja kumppanuus tuo myös Netumille jatkuvasti uutta jalansijaa kunta- ja sotealalla, Hämeenoja kiteyttää.