Istekki mukana perustamassa koodikoulua Itä-Suomeen

Koodi / Sisu ry on KPY Novapoliksen, Istekin, Ponssen, Normetin, Osuma Henkilöstöpalveluiden, Kuopion Alueen Kauppakamarin ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän vuoden 2022 lopussa perustama yhdistys, jonka tavoitteena on perustaa uudenlainen koodikoulu. Hanke lähti liikkeelle yritysten tarpeesta saada lisää ICT-alan osaajia. Kuopion alueen kauppakamari on arvioinut, että Pohjois-Savossa tarvitaan viiden vuoden sisällä noin 1000 uutta alan osaajaa. Vastaavia lukuja on arvioitu myös muiden alueellisten kauppakamarien toimesta mm. Oulussa. 

”Istekki on kasvanut kansalliseksi ICMT-palvelutaloksi. Yhteiskunnalliset muutokset, kuten hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen, palvelujen digitalisoituminen ja kyberturvallisuuden korostuminen ovat kasvattaneet merkittävästi ICT-osaajatarvetta. Uskomme vahvasti yritysyhteistyöhön ja Sisu-koodikoulu täydentää osaajatarjontaa meille tärkeillä ICT-osaamisalueilla.” toteaa Istekin innovointi- ja kehitystoiminnasta vastaava, Sisu ry:n hallituksen jäsen Juhani Heikka.  

Vaikka nyt valmisteltava koodikoulu rakentuu itäsuomalaisten toimijoiden voimin, voi opiskelijaksi hakeutua käytännössä mistä päin tahansa. Koodikoulu houkuttelee todennäköisesti myös kansainvälisiä opiskelijoita. Koulutus perustuu verkossa tapahtuvaan vertaisoppimiseen. Koodikoulun koulutussisällöt ovat linjassa Istekin strategian ja liiketoiminnoilta kartoitettujen osaamistarpeiden kanssa. 

Uusien tulevaisuuden kykyjen lisäksi koodikoulua voisi hyödyntää myös Istekin sisäisten urakehityspolkujen ja osaamisen kehittämisen näkökulmasta. Yhteistyön tavoitteena on nostaa Istekin tunnettuutta alan osaajien joukossa, joka on tärkeää osaajista kilpailtaessa. 

Koodikoulu mahdollistaa ketterän opiskelun

Koodikoulussa voisi alustavan arvion mukaan aloittaa vuosittain noin 250 opiskelijaa. Opiskelukielenä toimisi englanti ja opinnoissa hyödynnettäisiin vertaisoppimiseen perustuvaa mallia. Koulu kestäisi noin kaksi vuotta. Koodikoulu mahdollistaisi opiskelijoille uudenlaisen väylän kehittää osaamistaan.

”Koodikoulu lisää koko Suomen mainetta tietotekniikan edelläkävijämaana ja asemoi Itä-Suomea alan osaamisen keskittymänä sekä alustana yritysten kasvulle. Uskomme, että hyvien työmahdollisuuksien ja mukavan elinympäristön myötä koodareita jää seudulle pysyvästi. Koulu vastaa kuitenkin laajemminkin valtakunnallisiin tarpeisiin ja mahdollistaa ketterän opiskelun monille”, sanoo Koodi / Sisu ry:n puheenjohtaja ja KPY Novapoliksen toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen.

Koodi/Sisun on tarkoitus tehdä tiivistä yhteystyötä virolaisen Kood/Jõhvin kanssa. Virolaisen koodikoulun taustalla on myös yritysverkosto, johon kuuluvat mm. Microsoft, CGI, SEB ja Bolt. Kood/Jõhv on ollut menestys ja se on herättänyt myös kansainvälistä kiinnostusta.