Istekki mukana toteuttamassa Pirhan sairaala-apteekin Fokus-lentokenttänäyttöjä

Pirkanmaan hyvinvointialueen sairaala-apteekin lääketoimituksessa on otettu käyttöön lentokenttänäytöt. Fokus-lentokenttänäyttöjen tarvekartoitusta tehtiin yhteistyössä Pirhan sairaala-apteekin kanssa. Asiakkaan toiveet kerättiin yhteen, jonka jälkeen laadittiin tarvemäärittelyt ja työstettiin visuaalista toteutusta.

 

Fokus-lentokenttänäyttöjen sijoittelut apteekin tiloihin suunniteltiin niin ikään yhdessä apteekin kanssa ja Istekin tiimi oli mukana laitetilausten- ja asennusten koordinoinnissa ja tarvittavien luvitusten hoitamisessa. Istekin AV-tiimi hoiti asennustyöt. Istekki suoritti näyttöjen tuotantotestausta useamman viikon ajan. Apteekille laadittiin myös Fokusta koskevaa ohjeistusta.

Lue Pirkanmaan hyvinvointialueen juttu Fokus-lentokenttänäytöistä.