Istekki kilpailuttaa Pohjois-Savon ja Pirkanmaan hyvinvointialueiden uuden potilastietojärjestelmän

Lääkäri näppäilee tietokoneen näppäimistöä

Pirkanmaan sekä Pohjois-Savon hyvinvointialueille hankitaan uusi yhteinen potilastietojärjestelmä sekä perustason terveyspalvelujen että sairaaloiden käyttöön. Uusi järjestelmä korvaa kunnilta ja sairaanhoitopiiriltä siirtyneet keskeisimmät potilastietojärjestelmät. Se mahdollistaa jatkossa muun muassa yhtenäiset digipalvelut kaikille pirkanmaalaisille ja pohjois-savolaisille, ja tukee hoidon jatkuvuutta potilaan siirtyessä yksiköstä toiseen. Potilasta voidaan hoitaa jatkossa kuntarajoista riippumatta. Molempien hyvinvointialueiden aluehallitukset käsittelivät maanantaina 23.10.2023 tarjouspyynnön julkaisua. Molemmat aluehallitukset hyväksyivät päätösesityksen hankinnan edistämisestä.

Pirkanmaan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueet päättivät vuosi sitten uuden yhteisen potilastietojärjestelmän hankinnasta, ja Istekki Oy käynnisti hankinnan valmistelun. Molempien hyvinvointialueiden ammattilaiset ovat täydentäneet useissa työryhmissä ohjelman toiminnallisia vaatimuksia eli sitä, kuinka järjestelmän pitää loppukäyttäjän näkökulmasta toimia – työpajoihin on osallistunut yli 200 sote-ammattilaista hyvinvointialueilta, Istekiltä ja Istekin kumppanilta NHG:ltä. Tarjouspyynnön toiminnalliset vaatimukset onkin laadittu henkilöstön työpajojen pohjalta.

Istekki Oy julkaisee potilastietojärjestelmän tarjouspyynnön alustavasti marraskuun 2023 loppupuolella, jolloin tarjoukset pitää jättää tammikuussa 2024. Istekki Oy tekee kilpailutuksen päätyttyä järjestelmästä hankintapäätöksen, josta alkaa noin kaksi-kolme vuotta kestävä siirtymäaika. Uusi järjestelmä on ammattilaisten käytössä arvolta vuoden 2026 alkupuolella. Pohjois-Savon ja Pirkanmaan hyvinvointialue ostavat potilastietojärjestelmän palveluna Istekiltä.