Vastuullisesti toteutettu Istekin työasemapalvelu

Istekin työasemapalvelu on kokonaisuus, joka on toteutettu yhteistyössä Istekin ammattilaisten ja kilpailutettujen kumppanien kanssa. Kumppaneina työasemapalvelussa toimivat mm. CHG Meridian Finland, Dustin, Experis ja Lenovo. CHG Finland toimii työasemalaitteiden rahoittajana ja palveluun kuuluu mm. laitteiden tietoturvallinen hävittäminen ja jälleenmyynti. Dustin toimii työasemalaitteiden toimittajana ja pääasiallisena laitemerkkinä on Lenovo. Dustinin sopimukseen kuuluu myös mahdollisuus laitteiden preprovisiointiin. Experis puolestaan toimii lähitukitöiden kumppanina jatkuvissa palveluissa ja projekteissa. Työasemapalvelun tarkoitus on olla rakenteeltaan ja sisällöltään selkeä kokonaisuus asiakkaille, jonka keskiössä on toimiva laiteympäristö.   Palvelu on toteutettu vastuullisesti noudattaen Istekin arvoja. Laitesopimuksia kilpailutettaessa on pyritty ottamaan huomioon työasemavalmistajien ja jälleenmyyjien vastuullisuus, vihreät arvot, ihmisoikeudet ja eettisyys.  Elinkaariajattelu osana vastuullista palvelua  Istekin asiakkaat tuottavat yhteiskunnalle tärkeitä ja kriittisiä palveluja, joten työasemien on oltava laadukkaita. Työasemat ovat ominaisuuksiltaan suorituskykyisempiä kuin tavalliset kuluttajille myytävät laitteet. Työasemapalvelun laitteissa noudatetaan elinkaariajattelua, eli laitteita käytetään ensimmäisessä toimintaympäristöön siihen saakka, kun niiden toimintateho on luvattu säilyvän samana kuin uutena. Kriittisissä ympäristöissä laitteiden on oltava uusia, mutta Istekillä on myös sellaisia asiakkaita, jotka voisivat käyttää laadukkaita käytettyjä työasemia kierrätettynä toisesta asiakkuudesta.  Kun laitteet saavuttavat elinkaarensa poistovaiheen, ne lähtevät rahoituskumppaneille, jotka jälleenmyyvät laitteet eteenpäin. Ennen jälleenmyyntiä kumppani tyhjentää laitteet tietoturvallisesti ja jokaisesta tyhjennyksestä jää Istekille raportti. Kumppaneilla on tarkat laatuvaatimukset siitä, kenelle laitteita voidaan jälleenmyydä.  Ylläpitotehtävien hoitaminen etänä vähentää matkojen aiheuttamia päästöjä  Toimivan laitepalvelun keskiössä on hyvin suunniteltu ja toteutettu työasemaympäristö ja sen keskitetty hallinta. Laadukkailla työasemaratkaisuilla saadaan mahdollisimman korkea käytettävyys loppukäyttäjille. Työaseman ylläpito tapahtuu mahdollisimman paljon etänä, koska se on kaikkein kustannustehokkainta. Etänä tehtävällä hallinnalla vähennetään mm. kustannuksia ja matkoista aiheutuvia päästöjä.    ”Pyrimme yhdistämään useamman asiakaskäynnin samalle reitille, jotta yksittäisiä pistemäisiä matkoja tulisi vähemmän. Tällä hetkellä asiakaskäyntien reittien suunnittelu on pitkälti osoitepohjaista ja ihmisen itse analysoitavaa reititystä, mutta jatkossa tätä voisi tehdä osana esim. toiminnanohjaukseen liitettävänä karttapalveluna,” kommentoi liiketoimintapäällikkö Jarmo Kauppinen Istekiltä.   Kulkuneuvoissa pyritään mahdollisimman vähäpäästöisiin vaihtoehtoihin. Tulevaisuuden tavoitteena on, että kaikki ajoneuvomme olisivat sähköisiä tai hybridejä.  Palvelua tuotetaan ihmiseltä ihmiselle  Palvelumme periaatteena on saada työt aina kerralla kuntoon ja kohdata asiakkaita ja toisia teknologiaturvaajia ihminen ihmiselle -periaatteen mukaisesti. Istekillä toimitaan kunnioittavasti jokaista kohtaan ja toimintaamme ohjaavat myös henkilösuoja ja –turva-vaatimukset.   ”Tähän liittyen panostetaan paljon rekrytointiin. Tekniikan tuntemus on vaatimus meillä työskentelyyn, mutta kaikkein tärkeintä on henkilön oma persoona ja halu”, kommentoi Kauppinen.

Vastuullisesti toteutettu Istekin työasemapalvelu Read More »