Istekki kilpailuttaa älylääkekaappijärjestelmät hyvinvointialueille

Istekki on kilpailuttamassa älylääkekaappijärjestelmät hyvinvointialueille. Kilpailutuksella hankitaan räätälöitävä älylääkekaappikokonaisuus ja sitä ohjaava sovellusohjelmisto, joita kaikki Istekin asiakasomistajat voivat halutessaan hyödyntää. Älylääkekaapit voivat toimia itsenäisinä yksikköinä tai olla osana katkeamatonta lääkehoitoprosessia. Älylääkekaappien tehtävänä on tehostaa ja yhtenäistää modernien sairaaloiden ja hoitolaitosten lääkehuoltoa ja -hoitoa. Älylääkekaappijärjestelmät ovat kokonaisuuksia, jotka muodostetaan tarpeellisesta määrästä kaappeja, laatikostoja ja jääkaappeja. Fyysisiä osia ohjaa älyjärjestelmä. Älylääkekaappijärjestelmä on integroitavissa sairaalan muihin järjestelmiin   Älylääkekaappijärjestelmissä keskeisiä kriteerejä on ratkaisun soveltuvuus ja räätälöitävyys Suomen lainsäädännön vahvasti ohjaamalle lääkehuollon ja -hoidon toimialueelle. Valittavan toimittajan on oltava valmis myös kehittämään ratkaisujaan asiakasomistajien tarpeiden, lainsäädännön ja kansallisen lääkehoitoprosessin kehittämisen vaatimien muutosten mukaisesti. Älylääkekaapit on pystyttävä saumattomasti integroimaan muihin sairaalan järjestelmiin, kuten esimerkiksi sairaala-apteekin tuotannonohjausjärjestelmään, potilastietojärjestelmiin tai erilaisiin antokirjausjärjestelmiin. ”Älylääkekaapeista on tullut tärkeä osa lääkehoidon toteutusta varsinkin erikoissairaanhoidossa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Älylääkekaapit on meillä Pirkanmaan hyvinvointialueella integroitu sairaalan potilastietojärjestelmään, jolloin potilaan lääkemääräykset saadaan älylääkekaapin tietojärjestelmään reaaliaikaisesti,” kertoo proviisori Mari Ränkimies Pirkanmaan hyvinvointialueelta.   Lääkevaraston hallinta helpottuu ja resursseja vapautuu potilaiden hoitoon   Älylääkekaapit ovat tärkeä osa potilaan katkeamatonta lääkehoitoa: Potilaalle annettu lääkemääräys siirtyy potilastietojärjestelmästä älylääkekaapille. Hoitaja kirjautuu älylääkekaappiin ja jakaa potilaan lääkkeet älylääkekaapin ohjauksen avulla. Älylääkekaappi tuottaa lääkemukiin tunnisteen, joka luetaan digitaalisesti lääkettä annettaessa potilaalle. Potilaan oikeellisuus varmistetaan lukemalla digitaalisesti potilasranneke. Prosessissa varmistaa potilaan koko lääkejako ja anto kaapilta potilaalle ja jokaisesta vaiheesta jää tietojärjestelmiin jälki. Älylääkekaapit helpottavat lääkevalikoiman ja varaston hallintaa vapauttaen hoitohenkilökunnan aikaa itse potilastyöhön. Kun lääkevarasto alkaa loppua, saadaan helposti hankintaehdotus niistä lääkkeistä, joita on enää vain tietty määrä jäljellä. Näin kaappi ei pääse tyhjenemään tarvittavista lääkkeistä. Älylääkekaappien avulla on myös mahdollista saada säästöjä lääkekustannuksissa, sillä lääkeautomaation käyttö vähentää lääkehävikkiä ja mahdollistaa lääkevaraston optimoinnin. ”Älylääkekaapit parantavat potilasturvallisuutta ja helpottavat osaston lääkevaraston hallintaa. Lisäksi lääkkeiden tunnistamisessa käytetään viivakoodivarmistusta. Älylääkekaappeja hyödynnetään myös katkeamattoman lääkehoitoprosessin toteuttamisessa,” Ränkimies kertoo.

Istekki kilpailuttaa älylääkekaappijärjestelmät hyvinvointialueille Read More »