Istekki valmistelee Pirkanmaan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueiden potilastietojärjestelmien kilpailutusta

Pirkanmaan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueet ovat asiakasomistajina antaneet Istekki Oy:lle toimeksiannon valmistella potilastietojärjestelmien kilpailuttamista. Hankintaan liittyvä kilpailutus toteutettaisiin avoimella menettelyllä, yhteistyössä Istekin alihankkijan Nordic Healthcare Group Oy:n kanssa. Tavoitteena on saada lainvoimainen hankintapäätös vuoden 2023 loppuun mennessä ja käyttöönotot alkaisivat vuoden 2024 alusta lähtien. Tavoitteena on, että muutos viedään läpi noin kahdessa vuodessa hankintapäätöksestä.

Hankinnan taustalla on Pirkanmaan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueiden keskeinen strateginen tavoite yhtenäisestä potilastietojärjestelmästä, joka osaltaan mahdollistaa toimivan ja tehokkaan sekä asukkaille tasa-arvoisen sote-palvelutuotannon Pirkanmaalla sekä Pohjois-Savossa. Kummankin hyvinvointialueen tavoitteena on ottaa käyttöön alueellaan yhtenäinen potilastietojärjestelmä nykyisten kunta- ja erikoissairaanhoidon organisaatiokohtaisten järjestelmien korvaajaksi. Tavoitteena on käyttää koko hyvinvointialueella yhtä,  yhteistä  tietojärjestelmää sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon palveluissa. Alustavasti tietojärjestelmää ei käytetä perusterveydenhuollon suun terveydenhuollon palveluissa.

Istekki on julkaissut hankinnasta tietopyynnön Hilmassa 17.3.2023. Markkinavuoropuheluihin, jotka järjestetään viikolla 16-17/2023, kutsutaan 3-5 tarjoajaa. Hankinnan projektitiimi on jakautunut useisiin työryhmiin, joissa myös hyvinvointialueiden henkilöstö osallistuu potilastietojärjestelmän suunnitteluun. Työryhmät tuottavat vaatimuksia myöhemmin julkaistavaan tarjouspyyntöön. 

Tietopyyntöön vastasivat Tietoevry Finland Oy, Mediconsult Oy, CGI Suomi Oy, Vitec Acute Oy ja Atostek Oy. Tietopyynnössä esitettyjen valintakriteerien mukaisesti Tietoevry Finland Oy, Mediconsult Oy ja CGI Suomi Oy kutsuttiin lisäksi erillisiin tietopyyntötapaamisiin, koska vastausten perusteella niiden ratkaisu ja referenssit ratkaisun käytöstä vastaavat hankintayksikön tietopyynnössä kuvaamia potilastietojärjestelmän alustavia toiminnallisia tarpeita sekä alustavaa käyttötarkoitusta.