Istekin teknologiaturvaajat varmistamassa historiallista siirtymää – hyvinvointialueiden toiminta käynnistyi onnistuneesti

Vuosien odotus ja kiihtyvällä vauhdilla edennyt valmistelutyö palkittiin vuodenvaihteessa, kun hyvinvointialueet avasivat ovensa ja toiminta käynnistyi onnistuneesti kaikkialla Suomessa. Onnistumisesta kertovat potilasturvallisuuden säilyminen, kriittisten sote- ja pela-palvelujen katkeamaton jatkuminen sekä hyvinvointialueiden ensimmäisten palkka-ajojen läpimenot.  

Hyvinvointialueiden toimeenpanon turvaaminen on ollut yksi Istekin strategiaan kirjoitetuista painopistealueista. Määrätietoista muutokseen valmistautumista olemme yhtiössä tehneet jo vuosia, mutta tekeminen konkretisoitui toden teolla kesällä 2021, kun eduskunta hyväksyi sote-uudistuksen toimeenpanoa koskevat lait. Pääsimme mukaan ICT-tiekartan ja rahoitushakujen mukaisiin laajoihin hankekokonaisuuksiin Keski-Suomessa, Pirkanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa. Lisäksi Länsi-Uusimaalla olimme mukana toteuttamassa mittavaa tietoliikenteen, puhepalveluiden ja integraatioiden kokonaisuutta. Muiden hyvinvointialueasiakkaidemme muutosta tuimme yksittäisinä projekteina ja palveluina tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden, kumppaneiden sekä muiden sidosryhmien kanssa. 

Hyvinvointialueille toteutettujen ICT-muutosten ohella teimme muutoksia myös omaan liiketoimintarakenteeseemme. Tavoitteenamme oli luoda toimintamalli, jonka avulla voimme entistä paremmin vastata uudistuvien asiakasorganisaatioiden palvelutarpeisiin.   

Kaikkiaan Istekin omistaja-asiakkaina on tällä hetkellä 15 hyvinvointialuetta ja lisäksi HUS-yhtymä. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että palvelumme koskettavat jopa 3,9 miljoonaa Suomessa asuvaa henkilöä. Ja sitä, että turvaamme ICMT-palvelujemme saatavuuden jopa 150 000 hyvinvointialueen työntekijälle.

Hyvinvointialueiden tilanne tammikuussa 2023. Tilanne on esitetty graafissa lukuina. Istekillä on 15+1 hyvinvointialuetta asiakkaine, n, 3,9 miljoonaa asukasta palveluiden piirissä, 243 siirtyvää sote ja pela-palveluja, ja yli 150 000 hyvinvointialueiden työntekijää Istekin palveluiden piirissä. Istekin avainalueet ovat Pirkanmaa, Pohjois-Savo, Keski-Suomi ja Pohjois-Pohjanmaa.

Toiminnan käynnistyminen avainalueillamme Pohjois-Savossa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla on edellyttänyt kymmenien tuhansien tietokenttien päivittämistä ja uusien käyttäjätunnusten perustamista, tietoverkkojen ja ristiinkäyttöratkaisujen rakentamista sekä lukuisten työasemien toimivuuden varmistamista hyvinvointialueen verkossa. Se on tarkoittanut tuhansien integraatioiden rakentamista tietojärjestelmien välille, jotta loppukäyttäjien työskentely olisi helppoa ja sujuvaa. Se on tarkoittanut myös liikkeen luovutuksena siirtyvien tietojärjestelmien, niihin liittyvien resurssien ja ylläpitovastuiden vastaanottamista, järjestämistä ja sopimista, uuteen tutustumista. Varautumista kaikkeen mahdolliseen ja mahdottomaan.  

Hyvin paljon se on tarkoittanut myös kylmähermoisuutta ja kurinalaisuutta, niukkuuden maksimointia tilanteessa, jossa resursseja; aikaa, rahaa ja työvoimaa on ollut käytettävissä rajallinen määrä. Se on ollut yhteistyötä, yhteen hitsautumista ja välillä kipinöintiäkin – tahtoa onnistua ja turvata se kaikkein tärkein, meidän yhteiseksi parhaaksi. 

Vuosi on vaihtunut ja hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa. Päällimmäiseksi nousee tunne, että onnistuttiin siinä, mitä välttämättömäksikin matkan varrella kutsuttiin – turvallisessa siirtymässä. Palvelupisteiden ruuhkautumisesta huolimatta tilanne alueilla on isossa kuvassa rauhallinen ja vakaa. Tärkeimmät järjestelmät ovat toimineet normaalisti ja palkka-ajot ovat valmiina ensimmäistä palkanmaksua varten. Tunnuksiin liittyviä ongelmia ja palvelupisteen kuormitusta osattiin ennakoida, mutta ei kuitenkaan riittävästi. Siinä meidän teknologiaturvaajien on petrattava, kun seuraavat erät alkavat.  

 
”Menestyneisyyttä tärkeämpää on olla merkityksellinen. Merkityksellisyys tarkoittaa toisten auttamista.” 

— Steven Covey 

Kirjoittaja:

Kati Tuovinen
Ohjelmapäällikkö, Istekin Strategiset ohjelmat, Hyvinvointialueet