SERTIFIKAATIT JA LAATU

Laki- ja viranomaisvaatimusten lisäksi Istekki todentaa toimintansa ja palveluiden laatua kahdella kansainvälisellä sertifikaatilla. Istekki on sertifioinut oman toimintansa ISO 9001:2008 ja ISO/IEC 20000-1:2011 standardein. ISO 9001 kattaa ICT ja lääketieteellisen tekniikan palvelut ja ISO/IEC 20 000 kattaa Tieto- ja viestintäteknologian palvelut, joita tuotetaan Kuopiosta.

Jatkuvalla toiminnan kehittämisellä ja vuosittain uudelleen auditoitavilla sertifioinneilla Istekki takaa asiakkaiden palveluille asettamat nykyiset ja tulevat korkeat laatuvaatimukset, sekä oman toimintansa tehokkuuden. Istekin toiminnan vaatimuksenmukaisuuden todentaa vuosittain Inspecta Oy.

Kehittämällä omia palveluitaan ja omaa toimintaansa systemaattisesti Istekki osoittaa asiakkailleen sitoutumista ja kykyä toimia asiakkaan tärkeimpänä kumppanina ja palveluntarjoajana kunta- ja sote-sektorilla.