Kuntapalvelut

Suunnittelemme ja järjestämme kokonaispalvelut kaikille kunta-asiakkaille. Olemme myös aktiivisesti mukana rakentamassa edellytyksiä maakuntatasoisille ICT-ratkaisuille. Luomme asiakkaille selkeitä polkuja kohti yhteisiä ratkaisuja ja palveluita toimialasta riippumatta.

Tietojärjestelmäpalvelut

Tarjoamme nykyaikaiset tietojärjestelmäpalvelut omista korkean käytettävyyden ympäristöistä tai tarvittaessa hyödyntäen julkisia eri toimijoiden pilviratkaisuja. Tietojärjestelmäpalveluissa huomioidaan tietojärjestelmän ja tähän liittyvän palvelun elinkaarivaatimukset eri vaiheissa mm. myynti-, toimitus-, ylläpito-, toimittajanhallinta- ja palvelunhallinta. Tietojärjestelmien käyttöönotossa huomioidaan asiakkaan, liiketoiminnan- ja loppukäyttäjien tarpeet sekä tietojärjestelmäpalveluiden elinkaari.

Kapasiteettipalvelut

Tietoliikennepalvelut

Luotettavat, modernit ja asiakastarpeiden mukaan räätälöidyt Tietoliikennepalvelut toimitetaan asiakkaillemme kokonaispalveluna, jotka toimivat saumattomana osana asiakkaan koko infrastruktuuria. Istekin maanlaajuinen runkoverkko mahdollistaa turvallisen ja luotettavan tavan yhdistää asiakkaan toimipisteet suljetuksi yritysverkoksi, sekä toteuttaa niistä yhteydet niin yksityisiin ja julkisiin pilvipalveluihin kuin tarvittaessa myös asiakasorganisaatioiden välillä.

Datakeskuspalvelut

Tarjoamme asiakkaille palvelin-, levy- ja tietokantakapasiteettia omasta konesalista tai tarpeen mukaan Istekin pilvestä. Tarjottu palvelu on nykyaikaista, kustannustehokasta sekä skaalautuvaa.

Palvelu tuottaa asiakkaalle tietoturvallista kapasiteettipalvelua, nykyaikaisilla toimintamalleilla.

Loppukäyttäjän palvelut

Loppukäyttäjän tukipalvelut

Palvelupiste on asiakkaan loppukäyttäjän käyttöön tarkoitettu yhteydenottopiste ja käyttäjätuki, jossa autetaan ja opastetaan loppukäyttäjiä palveluiden käyttämisessä. Palvelupiste ohjaa tarvittaessa palvelupyynnöt ja häiriöilmoitukset toisen asteen tukeen.

Loppukäyttäjän laitepalvelut

Laitepalveluilla pyritään takaamaan laitteiden korkea ja helppo käytettävyys, jotta asiakas pystyy keskittymään omaan liiketoimintaansa. Laitepalvelulla luodaan asiakkaalle laadukas ja kokonaisvaltainen laiteympäristö elinkaaripalveluna. Asiakas saa palvelussa laitteet ja niihin kuuluvat peruspalvelut ja lisäksi asiakkaan valitsemat optiopalvelut. Peruspalvelut kuuluvat automaattisesti laitteen elinkaaripalveluun ja hintaan. Peruspalveluiden lisäksi palveluun voidaan valinnaisena liittää mukaan optiopalveluita.

Peruspalveluita toimittajan kautta hankituille laitteille ovat hankinta, tilaus, esiasennus, toimitus, laitteiden hallinta ja ylläpito, ohjelmistojakelu ja -paketointi, etähallinta, laiterekisterin hallinta ja ylläpito sekä laitteiden poisto. Peruspalvelut sisältyvät laitteiden kiinteään kuukausihintaan. Asiakasympäristössä olevat laitemallit voivat muuttua sopimuksen voimassaoloaikana laitemallin elinkaaren päättyessä, laitetoimittajan muuttaessa laitekokoonpanoa sekä asiakkaan toivoessa uusia ominaisuuksia laitekantaan. Käyttöönotettava ja vakioitava laitemalli ja kokoonpano sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Tiedonhallintapalvelut

Tiedolla johtaminen

Tiedolla johtamisen palvelut sisältävät tietovarastojen ja raportointiratkaisujen kehittämisen ja ylläpidon sekä tuotteet ratkaisujen toteuttamiseksi.  Lisäksi teemme tietojen poimintaa ja data-analytiikkaa muun muassa tutkimustarpeisiin ja toiminnan kehittämiseksi. Tarjoamme myös master datan hallintaan konsultaatiota ja ratkaisuja.

Tiedolla johtamisen ratkaisumme hyödyntävät pääasiassa SQLServer-, Azure data platform -, SAS- ja Tableau-teknologiaa.
Istekin tiedolla johtamisen ratkaisuja hyödynnetään mm. yliopistosairaaloissa, kunnissa sekä julkishallinnon yrityksissä.

Integraatiot

Integraatiopalvelut sisältävät tietojärjestelmien välisten integraatioiden kehittämisen ja ylläpidon.
Istekin integraatiopalveluita hyödynnetään useassa sairaanhoitopiirissä, kansallisessa Kanta-liittymässä, kunnissa sekä julkishallinnon yrityksissä.
Integraatiomme on rakennettu pääasiassa Ensemble-integraatioteknologiaa hyödyntäen.

Prosessinohjaus- ja ohjelmistorobotiikkapalvelut

Ohjelmistorobotiikalla ja prosessinohjaustyökaluilla pystytään automatisoimaan toimintaprosesseja.
Palvelumme sisältävät automatisointien määrittelyn, suunnittelun ja toteutuksen sekä tuotteet automaatioiden toteuttamiseksi.

Chatbot

Chatbot-palvelu sisältää chatbot-ratkaisujen kehittämisen ja ylläpidon sekä tuotteet niiden toteuttamiseksi.
Chatbotilla pystytään automatisoimaan chat-tyyppisen palvelukanavan viestintää asiakkaiden kanssa tai organisaation sisäisessä käytössä.

Turvallisuuspalvelut

Tieto- ja kyberturvallisuuden asiantuntijapalvelujen avulla asiakkaamme saa Istekin teknisen kyvykkyyden ja toimialaosaamisen käyttöönsä. Palvelua tuotetaan liiketoimintalähtöisesti asiakkaan strategian ja operatiivisen toiminnan varmistamiseksi. Palvelun tavoitteena on tuottaa asiakkaalle selkeä kuvaus teknisen tietoturvan tasosta sekä tunnistaa kehittämiskohteet realistisen nykytilakuvauksen perusteella. Palvelun avulla asiakas voi arvioida ja priorisoida tarvittavia panostuksia liittyen teknisen tietoturvan kehittämiskohteisiin sekä teknisen tietoturvan tason nostoon ja ylläpitoon.

Viestintäpalvelut

Viestintäpalvelut sisältävät Istekin tarjoamat matka- ja puhelinverkon palvelut kokonaisvaltaisesti asiakkaille. Palveluihin kuuluvat mm. matkapuhelinten nykyaikainen hallinta tietoturvallisesti. Istekki tarjoaa myös puhelinvaihteen kapasiteettipalvelua lanka - sekä matkapuhelinverkkoon. Tarjottaviin palveluihin kuuluu myös takaisinsoittopalvelu.
 
Mobiilipalvelu

Suuren mobiililaitteiden määrän päästäminen yrityksen järjestelmiin ja tietoihin tuo mukanaan merkittäviä hallinta- ja tietoturvariskejä. Tehokas mobiililaitteiden hyödyntäminen edellyttää niiden hallintaa ja tietoturvaa koskevan strategian kehittämistä ja sen keskitettyä hallintaa.

Istekin mobiilipalvelut tarjoavat ratkaisun mobiililaitteiden hallinnan ja tietoturvastrategian toteutukselle. Järjestelmä mahdollistaa niin organisaation omien kuin muiden työntekijöiden henkilökohtaisten laitteiden kytkemisen yrityksen järjestelmiin vaivatta ja tietoturvallisesti:
 
  • Mobiililaitteiden ja niiden ominaisuuksien hallinta ja raportointi niin, että ne vastaavat organisaation käytäntöjä ja vaatimuksia
  • Sovellusten jakelu, poisto ja hallinta
  • Tuotannollisesti kriittisten tietojen suojaaminen ja eristäminen laitteen muusta käytöstä
  • Mobiililaitteiden virustorjunta ja ylläpito
  • Sisällönhallinta
  • Pääsynhallinta
  • Palvelun kehitys
  • Päätelaitteiden hankinta
  • Liittymienhallinta
  • Tukipalvelut sisältäen laiterekisterien ylläpidon

Palvelun käytön laajuuteen vaikuttaa organisaation strategia sekä mobiilikäytännöt ja niiden tavoitteet. Peruspalvelu tarjoaa organisaatiolle valmiit perusmääritykset laitehallinnalle ja toimii ”kivijalkana” käytäntöjen laajentamiselle sovellus- ja sisällönhallinnalle.
 
Organisaation ja tietojärjestelmän tiedon ja käytön kriittisyyden perusteella palvelu voidaan laajentaa sovellus, pääsyn- ja sisällönhallintaan, jossa palvelu perustuu asiakaskohtaisiin ratkaisuihin.
 

Palvelut hyvinvointialueille

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen siirtyy kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle 1.1.2023 alkaen. Vakaat ja laadukkaat ICMT-palvelut ovat tärkeässä roolissa hyvinvointialueiden perustamisessa. Me Istekissä olemme varautuneet suureen muutokseen jo pitkään, jotta voimme tarjota hyvinvointialueille parhaat ratkaisut.  

Tarjoamme monipuolisen asiantuntijuutemme ja kattavat palvelumme tulevien hyvinvointialueiden ICMT-ratkaisuiden valmisteluun, käyttöönottoon sekä käynnistymisvaiheen jälkeiseen kehittämiseen ja tukeen. Kaikki nykyiset ja tulevat asiakasomistajamme pääsevät hyödyntämään Istekin laajaa valmiiksi kilpailutettua palvelusalkkua. 

Olemme koonneet alla olevaan esitteeseen hyvinvointialueiden tietotyömuutoksen tarpeet ja niiden ratkaisut valtioneuvoston alueellisen toimeenpanon tiekartan mukaisesti. Kerromme mielellämme lisää, joten otathan tarvittaessa yhteyttä. 

Tutustu palveluesitteeseen.

Vihreällä taustalla oleva Istekin ICMT-palvelukokonaisuus hyvinvointialueille -esitteen kansi.