Istekin www-sivujen käyttöehdot

Tervetuloa Istekki Oy:n www-sivustolle. Käyttämällä Istekki Oy:n www-sivuja käyttäjä hyväksyy nämä ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Yhtiöllämme on oikeus päivittää näitä ehtoja ja muuttaa sivujen sisältöä ilman ennakkoilmoitusta tai estää niiden käyttö kokonaan tai osittain oman harkintansa mukaisesti ilmoittamatta siitä etukäteen.

Internet-sivut on suunnattu käytettäväksi ensisijaisesti Suomesta.

Tekijänoikeudet

Sivujemme visuaalinen ilme ja sivuillamme julkaistava aineisto, kuten esimerkiksi kuvat, tekstit, ohjelmistot ja äänet ovat yhtiömme tai yhteistyökumppaneidemme tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta. Pidätämme kaikki oikeudet näillä sivuilla julkaistavaan aineistoon ellei aineiston käyttämisestä sovita erikseen Istekki Oy:n kanssa.

Vastuu sivujen sisällöstä

Internet-sivujen sisältämät tiedot on tarkoitettu antamaan hyödyllistä tietoa yhtiöstämme, palveluistamme ja tuotteistamme. Kaikki sivuillamme annettavat tiedot on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin. Verkkopalvelun sisältöä päivitetään ja se pyritään pitämään jatkuvasti ajan tasalla sekä käytössä jatkuvasti ja ilman häiriöitä. Tästä huolimatta Istekki Oy:n www-palvelun sisällöt esitetään ”sellaisena kuin ne ovat ja sellaisena kuin ne ovat käytettävissä” – periaatteella. Sivuilla julkaistava materiaali saattaa sisältää sisällöllisiä tai teknisiä virheitä. Emme voi taata, että sivuja voidaan aina käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi.

Yhtiömme ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa näille sivuille linkitettyjen sivujen sisällöstä tai niiden käytön yhteydessä aiheutuvasta vahingosta.

Henkilötietojen käsittely

Istekki noudattaa tietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä muita Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä. Sivuillamme kerättäviä henkilötietoja käsitellään näiden käyttöehtojen ja voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti (katso kohta Rekisteriselosteet).

Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset käyttöehtoihin liittyvät erimielisyydet ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa.