Olemme joukko julkisten teknologiaratkaisujen asiantuntijoita. Toimimme yhteiskunnan taustavoimina kehittämällä informaatio- ja teknologiapalveluita kunnille sekä terveyden ja hyvinvoinnin sektorille. Tehtävämme on rakentaa uutta digitaalista huomista ja auttaa asiakasomistajiamme menestymään.

Takaisin

Softa 2030 -hankkeella vähennetään eri tietojärjestelmien määrää

Istekki on käynnistänyt tietojärjestelmien lukumäärän vähentämiseen ja niiden konsolidointiin tähtäävän Softa 2030 -hankkeen. Hankkeen nimi jo kertoo, että kyseessä on pitkäkestoinen kehittämishanke. Sekä asiakkailta että Istekin hallitukselta on näytetty vihreää valoa tällaiselle tietojärjestelmien karsimiselle. 

Hankkeessa luodaan tietojärjestelmien konsolidoinnin toimintamalli, kartoitetaan ja analysoidaan sekä Istekin että asiakasomistajien hallussa olevat tietojärjestelmät ja niiden väliset integraatiot sekä ehdotetaan ja toteutetaan asiakasomistajien kanssa nopeasti lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä tietojärjestelmien konsolidointeja.
Keskeistä hankkeessa on laaja vuoropuhelu ja valmistelu sekä asiakasomistajien, toimittajien, kansallisten toimijoiden että Istekin johdon ja eri asiantuntijoiden kanssa.

Tavoitteena hankkeessa on saada aikaan sekä toiminnallisia että taloudellisia hyötyjä eri osapuolille ja Istekille nykyistä merkittävämpi rooli asiakasomistajien tietojärjestelmien hankkijana, hallinnoijana, ylläpitäjänä, kehittäjänä ja uusien ratkaisujen innovoijana.

Istekin toiminnanohjausjärjestelmästä löytyy tällä hetkellä noin 2 500 eri tietojärjestelmää, josta noin puolet on asiakkailta laskutettavia ja loput näiden taustajärjestelmiä. Lisäksi asiakkaiden omassa hallussa lienee useita satoja muita tietojärjestelmiä. Konsolidoitavaa siis hankkeessa riittää. 

Hankepäällikkönä toimii Auli Viitanen ja omistajana/ohjausryhmän puheenjohtajana Matti Hakomäki. 

Lisätietoa:
Hankepäällikkö Auli Viitanen
puh. 050 4872 122, auli.viitanen@istekki.fi

Ohjausryhmän puheenjohtaja Matti Hakomäki
puh. 040 8080 998, matti.hakomaki@istekki.fi

Kuvituskuva, jossa koodia taustalla sekä kolme tietokonetta.


Olemme julkisomisteinen osakeyhtiö, jossa omistajina ovat hyvinvointialueet, kunnat, kuntayhtymät ja omistajien strategiset kumppanit. Tarjoamme omistaja-asiakkaillemme strategista kumppanuutta ja kilpailukykyisiä palveluja sekä asiantuntijayhteisön, jolla on laajaa ydinosaamista julkishallinnon ja terveydenhuollon teknologiaratkaisuista.