Olemme joukko julkisten teknologiaratkaisujen asiantuntijoita. Toimimme yhteiskunnan taustavoimina kehittämällä informaatio- ja teknologiapalveluita kunnille sekä terveyden ja hyvinvoinnin sektorille. Tehtävämme on rakentaa uutta digitaalista huomista ja auttaa asiakasomistajiamme menestymään.

Takaisin

Kustos ry: Voittoa tavoittelemattomat inhouse -yhtiöt iloitsevat elinkeinoelämän aloitteesta selvittää hankintaprosesseja

Julkisomisteiset inhouse -yhtiöt tukevat elinkeinoelämän järjestöjen halua selvittää julkisten hankintaprosessien kokonaisetua veronmaksajille ja koko suomalaiselle yhteiskunnalle. 

- Yhteiskunnan kokonaisetu on juuri se syy, miksi voittoa tavoittelemattomat inhouse-yhtiöt on perustettu ja kokonaisedun edistäminen on niiden toiminta-ajatus, Kustos ry:n hallituksen puheenjohtaja Lasse Koskivuori sanoo.

Suomen Yrittäjät, Elinkeinoelämän keskusliitto, Perheyritysten liitto ja Keskuskauppakamari ovat tehneet Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV:lle selvityspyynnön hyvinvointialueiden hankinnoista.
Ne korostavat julkisten hankintojen kilpailutusten tärkeyttä, sillä se on veronmaksajan ja kustannustehokkaiden julkisten palvelujen tuottamisen ehto. 

- Iloitsemme siitä, että elinkeinoelämän etujärjestöt haluavat selvittää kiireellisesti, mikä on kilpailutuksissa yhteiskunnan kokonaisedun mukaista, Inhouse -yhtiöiden yhteistyötä edistävän Kustos ry – Julkishallinnon palvelukumppanit hallituksen puheenjohtaja, Istekki Oy:n toimitusjohtaja Lasse Koskivuori iloitsee.

- Haluamme ja ajamme asiakkaan - ja samalla veronmaksajan ja yhteiskunnan kokonaisetua. Kaikki uudistukset siihen suuntaan, kuten kilpailurajan korottaminen EU-rajaan, ovat erittäin tervetulleita, Koskivuori toteaa.

Koskivuori muistuttaa, että esimerkiksi ICT-hankinnat eivät ennen in house -yhtiöiden aikaa olleet todellakaan paremmalla tolalla kuin nykyisin.

- Omistajakuntamme ovat usein pettyneet tehdessään hankintoja itsenäisesti. Jos tilaajalla ei ole ollut riittävää teknistä- ja hankintaosaamista, palvelut ovat olleet ylimitoitettuja ja ne ovat johtaneet moninkertaiseen laskutukseen ja päällekkäisiin lisensseihin.

Omistajat eli kunnat ja muut julkisyhteisöt ovat nimenomaan halunneet in house -yritykset koordinoimaan ja järkeistämään suuria järjestelmähankintoja.

In house -yhtiöt eivät tavoittele voittoa ja tehostavat kilpailutusta

Elinkeinoelämän suunnalta on esitetty In house -yrityksiä kohtaan suurta kritiikkiä viime aikoina. Monet julkisuudessa olleet väitteet ovat olleet vähintäänkin kevyesti heitettyjä. 

Lasse Koskivuori painottaa, että in house –yritykset kilpailuttavat kaikki tarpeensa hankintalain mukaisesti.

- On hyvä muistaa, että in house -yritykset eivät lähtökohtaisesti tavoittele voittoa ja yritä saada maksimaalisesti rahaa omistajltaan eli kunnilta ja muilta julkisyhteisöiltä. Ajattelemme nimenomaan yhteiskunnan kokonaisetua. Siksi toimimme myös syrjäseuduilla, jonne yksityiset yritykset eivät näe kannattavaksi mennä.

Myös puheet tehottomuudesta ja laiskuudesta ihmetyttävät.

- Keskitetty kilpailutus säästää jopa 15% kilpailutuskustannuksista. Se tarkoittaa kymmeniä miljoonia euroja vuodessa. Emme missään tilanteessa tuhlaa omistajiemme rahoja.

Kustos ry liputtaa avoimuuden puolesta ja haastaa myös elinkeinoelämän mukaan talkoisiin.

- Meille avoimuus sopii oikein hyvin – kunhan se koskettaa kaikkia osapuolia. Eli toivottavasti myös yksityiset yritykset avaavat tarjouksiaan entistä paremmin.

Mitä tapahtuisi, jos inhouse-yritykset lakkautettaisiin? 

• Inhouse-yritysten henkilöstö siirtyisi takaisin kunta- ja hyvinvointiorganisaatioihin. 

• Julkiset hankinnat jouduttaisiin kilpailuttamaan joka tapauksessa – mutta nykyistä 
pirstaleisemmin ja suuremmilla resursseilla. 

• Kilpailuttaminen olisi yhteiskunnalle kalliimpaa ja yksityisille yrityksille työläämpää. 

• Huoltovarmuus heikkenisi merkittävästi. 

• Hyvien ja tehokkaiden käytäntöjen leviäminen vaikeutuisi entisestään. 

• Veroeuroja ja työpaikkoja menetettäisiin ulkomaille. 

• Yksityiset yritykset eivät saisi todennäköisesti yhtään enempää kauppaa julkiselta puolelta kuin nytkään – esimerkiksi Istekki Oy ostaa yksityisiltä yrityksiltä jo nyt 70% liikevaihdostaan. 

• Joutuisimme edelleen ratkaisemaan ydinkysymyksen: miten tasalaatuiset ja kustannustehokkaat palvelut varmistetaan myös silloin, kun ei ole luvassa yritysten kaipaamaa voittoa? 


Lisätiedot:
 
Lasse Koskivuori
Hallituksen puheenjohtaja
Kustos ry – Julkishallinnon palvelukumppanit
+358 44 434 1234
lasse.koskivuori@istekki.fi


Mikä Inhouse?
Inhouse-yhtiö tarkoittaa julkisten toimijoiden, usein usean kunnan, kuntayhtymän, hyvinvointialueen, valtion tai näiden yhdessä omistamaa yritystä. Tämä tarkoittaa tiivistä kumppanuutta sekä sitä, että omistaja-asiakkaat ohjaavat yhtiön toimintaa. Inhouse-yhtiöt tekevät tiivistä yhteistyötä myös yksityisen sektorin yritysten kanssa ja kilpailuttavat palveluita markkinoilta hankintalain mukaisesti omistaja-asiakkaidensa puolesta.

Mikä Kustos?
Kustos ry – Julkishallinnon palvelukumppanit pyrkii edistämään inhouse-organisaatioiden avoimuutta, välittää parhaita käytänteitä omistajiensa välillä ja osallistuu julkiseen keskusteluun. Kustoksen jäsenenä on 17 inhouse -yhtiötä ja liikelaitoskuntayhtymää. 

Kustos ry:n logo


Olemme julkisomisteinen osakeyhtiö, jossa omistajina ovat hyvinvointialueet, kunnat, kuntayhtymät ja omistajien strategiset kumppanit. Tarjoamme omistaja-asiakkaillemme strategista kumppanuutta ja kilpailukykyisiä palveluja sekä asiantuntijayhteisön, jolla on laajaa ydinosaamista julkishallinnon ja terveydenhuollon teknologiaratkaisuista.