Olemme joukko julkisten teknologiaratkaisujen asiantuntijoita. Toimimme yhteiskunnan taustavoimina kehittämällä informaatio- ja teknologiapalveluita kunnille sekä terveyden ja hyvinvoinnin sektorille. Tehtävämme on rakentaa uutta digitaalista huomista ja auttaa asiakasomistajiamme menestymään.

Takaisin

Etävastaanottojen käyttö laajentui hoitotyössä

Etävastaanottojen käyttö laajentunut tartuntariskien minimoimiseksi

Koronapandemian laajeneminen on lisännyt videovälitteisten etävastaanottojen käyttöä, pyrkimyksenä vähentää tartuntariskejä sairaala-alueilla ja kotihoidossa. Istekki on ollut mukana mahdollistamassa asiakasomistajiensa etävastaanottopalveluiden laajentamista.

Etävastaanotto mahdollistaa terveydenhuollonkäynnin kotoa käsin, jolloin potilas ja terveydenhuollon ammattilainen kohtaavat verkossa videoyhteyden avulla. Etävastaanotot korvaavat vastaanottokäynnin silloin, kun fyysistä tutkimista ei tarvita.
 

- Olemme viime viikkoina auttaneet asiakasomistajiamme hyödyntämään olemassa olevia digitaalisia ratkaisujamme, jotta koronaviruspandemian tartuntariski saadaan mahdollisimman pieneksi perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja kotihoidon osalta, Istekin toimitusjohtaja Lasse Koskivuori toteaa. 

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa etävastaanotot otettiin käyttöön sähköisen asioinnin OmaTays -palvelussa. Etävastaanoton lisäksi lanseerattiin Istekin chat-tukikanava, jonka kautta kansalaiset voivat kysyä etävastaanottoihin liittyvistä teknisistä asioista.

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa laajennettiin vuonna 2018 käyttöönotettuja etävastaanottoja vastaamaan paremmin meneillään olevaan pandemiatilanteeseen. KYSissä hyödynnetään etävastaanottojen käyttöä myös Terveyskylä -verkkopalvelun kautta tapahtuvissa digihoitopoluissa.  Chat-tukea tarjotaan myös Kuopion yliopistollisen sairaalan potilaille.

Kuopion kaupungin kotihoidossa etävastaanotot ovat olleet käytössä jo pidempään. Etävastaanotot ovat vähentäneet tartuntariskejä merkittävästi, kun jopa 180 asiakkaan päiväkäynnit on korvattu etävastaanotoilla. Palvelun mahdollistamiseksi Istekki on toimittanut helppokäyttöiset tablettilaitteet kotihoidon asiakkaille. Lisäksi vastaavan teknologian turvin on avattu videoyhteys, joka mahdollistaa Kuopion vanhusten asumispalveluissa asuvien ja heidän omaistensa välisen yhteydenpidon.

Siilinjärven kunta otti etävastaanotot käyttöönsä perusterveydenhuollossa viime perjantaina. Kokemukset käyttöönotosta sekä etävastaanottojen käytöstä ovat olleet tähän mennessä hyvät.
 

- Otimme etävastaanotot käyttöön tartuntariskin minimoimiseksi perusterveydenhuollossamme. Suojelemme näin niin kuntalaisia kuin terveydenhuollon henkilöstöämme. Etävastaanoton käyttöönotto oli nopeaa ja sujuvaa. Istekki toimitti meille ratkaisun, jonka avulla voimme taata turvallisemman terveydenhuollon kuntalaisen kotoa käsin, Siilinjärven kunnanjohtaja Vesa Lötjönen kertoo.
 
Istekin kumppanina etävastaanottoratkaisuiden osalta toimii VideoVisit Oy

Olemme julkisomisteinen osakeyhtiö, jossa omistajina ovat hyvinvointialueet, kunnat, kuntayhtymät ja omistajien strategiset kumppanit. Tarjoamme omistaja-asiakkaillemme strategista kumppanuutta ja kilpailukykyisiä palveluja sekä asiantuntijayhteisön, jolla on laajaa ydinosaamista julkishallinnon ja terveydenhuollon teknologiaratkaisuista.