Olemme joukko julkisten teknologiaratkaisujen asiantuntijoita. Toimimme yhteiskunnan taustavoimina kehittämällä informaatio- ja teknologiapalveluita kunnille sekä terveyden ja hyvinvoinnin sektorille. Tehtävämme on rakentaa uutta digitaalista huomista ja auttaa asiakasomistajiamme menestymään.

Takaisin

Cyber Europe 2022 -harjoitus testasi kykyä vastata kyberhyökkäyksiin

Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto (ENISA) järjesti kyberturvallisuusharjoituksen 8.-9.6., joka testasi organisaatioiden valmiuksia reagoida EU:n terveydenhuollon infrastruktuureihin ja palveluihin kohdistuviin hyökkäyksiin. Istekki osallistui harjoitukseen ICT-palveluntuottajana teknisen tietoturvan osalta. Harjoitukseen osallistui myös muutamia asiakkaitamme.  

Cyber Europe 2022 -harjoituksen kuvitteelliset skenaariot pyörivät terveydenhuollon toimialan ympärillä. Harjoitukseen kuului todentuntuisia häiriötilanteita, kuten disinformaatiokampanja, verkkohyökkäys sekä laaja kyberkriisi. Jatkuvuuden suunnitelmat sekä kriisitilanteiden hallinta liittyvät suunnitelmat pääsevät todelliseen testiin. Suomesta harjoitukseen osallistui viranomaisia  

Harjoitus testasi yhteistyötä 

Harjoitukseen osallistuttiin Jyväskylästä, johon myös asiakkaiden edustajat olivat tulleet paikan päälle.

”Tunnelma oli iloinen, ja henki oli hyvä. Harjoituksessa syötteiden tahti oli kiivas ja se piti kiireisenä osallistujat kiireisenä. Yhteistyö asiakkaiden kanssa oli välitöntä, rakentavaa, moniammatillista ja huumoripitoista,” kommentoi Istekin liiketoimintapäällikkö Jenni Siermala

Harjoituksen aikana huomattiin, että Istekin ja eri asiakkaiden olisi tärkeää yhdenmukaistaa prosesseja, jotta toiminta tehostuu. Lisäksi harjoituksen aikana mietittiin, kuinka viranomaisyhteistyössä varmistetaan tietojen luottamuksellisuus ja salassapito.  

Kyberturvallisuusprosessit hyvällä mallilla 

Harjoituksen aikana päästiin myös keskustelemaan laajemmin Istekin ja asiakkaiden välisestä yhteistyöstä kyberturvallisuustilanteessa. Tällaiset keskustelut ovat tärkeitä jatkuvan toiminnan kehittämisen näkökulmasta.  

“EU-laajuinen harjoitus poikkeaa kansallisesta harjoituksesta. Osallistujia on paljon eikä kaikki tapahtuman juonet näyttäydy yhdelle organisaatiolle. Harjoituksessa koettiin, että olisimme vielä tarvinneet yhden purkutilaisuuden, jossa olisimme voineet käydä läpi harjoituksen juonen kokonaisuudessaan ja arvioida tehtyjä toimenpiteitä,” kommentoi Siermala. 

Cyber Europe 2022 -harjoituksen osallistujat istumassa pöydän ääressä.


Olemme julkisomisteinen osakeyhtiö, jossa omistajina ovat hyvinvointialueet, kunnat, kuntayhtymät ja omistajien strategiset kumppanit. Tarjoamme omistaja-asiakkaillemme strategista kumppanuutta ja kilpailukykyisiä palveluja sekä asiantuntijayhteisön, jolla on laajaa ydinosaamista julkishallinnon ja terveydenhuollon teknologiaratkaisuista.