Olemme joukko julkisten teknologiaratkaisujen asiantuntijoita. Toimimme yhteiskunnan taustavoimina kehittämällä informaatio- ja teknologiapalveluita kunnille sekä terveyden ja hyvinvoinnin sektorille. Tehtävämme on rakentaa uutta digitaalista huomista ja auttaa asiakasomistajiamme menestymään.

Takaisin

Kohti hyvinvointialueita - arkista aherrusta

”Oletko Töissä?” Näillä sanoilla alkoi ensimmäinen puhelu ja työpäivä elokuussa 2021 ja nyt on taas ensimmäinen työpäivä elokuussa 2022. Edellinen vuosi meni ohi siivillä ja hieman sumussa, koska vaiheita ja tekemistä oli hyvinvointialueiden valmisteluissa todella paljon. Jos palataan vuoden verran taaksepäin, niin siinä ensimmäisessä puhelussa oli toisessa päässä Pohjois-Savon hyvinvointialueen ICT-muutosjohtaja Tuomo Pekkarinen ja hänen kanssaan juteltiin, että pitäisi laittaa HVA-valmistelu käyntiin. Sen koommin ei ole jalkaa ehditty nostaa kaasupolkimelta. Pohjois-Savon alueella oli onneksi jo pohjalla tehty paljon valmistelevia töitä osana SOTE-rakenneuudistushanketta edellisen 1,5 vuoden aikana ja samalla luotu malli hankehallinnan ja organisoinnin suhteen, joten niiltä pohjilta oli hyvä aloittaa varsinainen HVA-valmistelu.

Syksyn aikana valmisteltiin hankeorganisaatio ja hankesuunnitelma sekä varattiin tarvittavat resurssit toteutustöitä varten. Valtion antamien rahoituspäätösten jälkeen saimme nopealla aikataululla käyntiin noin 70 osaprojektia. Suunnitelmaa tuli kirjoitetuttua niin tiiviisti, että se tuli monesti myös ajatuksiin iltaisin ja viikonloppuisin. Vaikka rahoituspäätös ei pohjautunut kokonaan suunnitelmaan, niin se oli tärkeää työtä oman alueen hankesuunnitelmana. Istekin puolelta Pohjois-Savon hyvinvointialueen valmisteluissa on mukana tällä hetkellä noin 150 henkilöä ja tekeminen koskettaa kaikkia eri osa-alueita, eli perustietotekniikkaa, tietojärjestelmiä sekä lääkinnällisiä laitteita. Hanketta ohjaa alueellinen ICT-muutosjaosto, jossa on laaja edustus alueen tietohallinnoista sekä Istekiltä. Työ on edennyt hyvin vuodenvaihteen jälkeen.

Yleisenä huomiona on hankkeessa ollut, että tekemistä on todella paljon ja paine sekä kiire on koko ajan läsnä. Tämä työ vaatii hyvää hermokontrollia ja paineensietokykyä. On myös todella tärkeää hanketasolla keskittyä vain olennaisiin ja välttämättömiin asioihin vaikka monenlaisia tarpeita ilmenee matkan varrella. On selkeää, että kaikkea ei tämän vuoden puitteissa saada mitenkään tehtyä. Tämä on vasta alkua ja kehittäminen jatkuu vuoden 2023 alusta eteenpäin. Vaikka tässä hankkeessa on haasteita ja kiirettä niin työryhmissä on ollut hyvä henki ja on ollut etuoikeus olla mukana isossa kansallisessa hankkeessa. Valmistelu ja toteutustyöllä on suuri merkitys meidän kaikkien arkeen koski se meitä itseämme tai läheisiämme, ja se antaa voimia tähän arkiseen aherrukseen. Koitetaan myös kaikki pitää itsestämme ja kaverista huolta, että jaksetaan painaa vielä tämä vuosi kunnialla maaliin.

Ensimmäinen puhelu alkoi jälleen elokuussa 2022 lomien jälkeen: ”Oletko töissä…” Taas mennään!

Kuvassa Harri Kumpulainen hymyilemässä metsäisessä maisemassa.

Harri Kumpulainen
Hankepäällikkö


Olemme julkisomisteinen osakeyhtiö, jossa omistajina ovat hyvinvointialueet, sairaanhoitopiirit, kunnat, kuntayhtymät ja omistajien strategiset kumppanit. Tarjoamme omistaja-asiakkaillemme strategista kumppanuutta ja kilpailukykyisiä palveluja sekä asiantuntijayhteisön, jolla on laajaa ydinosaamista julkishallinnon ja terveydenhuollon teknologiaratkaisuista.