Takaisin

Uratarina: Liiketoimintapäällikkö Harri

Istekillä kannustetaan oman osaamisen jatkuvaan kehittämiseen

Harri Varimon potretti.
Harri Varimo työskentelee Istekissä Terveyden ja hyvinvoinnin teknologian järjestelmistä vastaavan tiimin esimiehenä. Tiimi vastaa Tampereen ja Kuopion yliopistollisissa sairaaloissa kuvantamisen ja sädehoidon järjestelmien sekä lääkintälaitteiden tietoteknisestä käyttöturvallisuudesta ja suorituskyvystä.

”Olen päätynyt sairaalatekniikan pariin osittain sattumien kautta, mutta kipinänä alaan on toiminut peruskoulun sekä ammatillisen opintojen työharjoittelut Kainuun keskussairaalassa. Ammattiin valmistumisien jälkeen olen työskennellyt niin yksityisellä sektorilla kuin valtionkin palveluksessa. Takaisin sairaalamaailmaan palasin ensin Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kautta, ja lopulta Istekkiin, jossa olen toiminut sekä asiantuntija- että esimiesroolissa. Nykyroolissani toimin liiketoimintavastuullisena esimiehenä tiimille, joka vastaa kuvantamisen ja sädehoidon järjestelmien ylläpitopalveluista sekä terveydenhuollon laitteiden ja laboratoriolaitteiden liityntärajapintojen hallinnoinnista sairaaloiden tietojärjestelmiin Pirkanmaan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiireissä ”.
 
”Roolini on erittäin mielenkiintoinen ja haastava, mutta erityisen innoissani odotan tulevaisuutta ja sen tuomia uusia digitaalisia muutoksia terveydenhuollon laitteiden liittyessä enenevissä määrin tietojärjestelmiin ja pilviratkaisuihin. Näen, että työtehtävät perinteisestä ylläpitotyöstä muuttuvat moniosaamistyöksi, jossa perinteisten työtehtävien lisäksi tarvitaan osaamista tietojärjestelmistä ja niiden liityntäpinnoista lääkintälaitteisiin. Laite-, sähkö-, säteily ja bioturvallisuuden lisäksi turvallisuusgenreen täytyy tänä päivänä ottaa huomioon erilaiset tietoturvauhkat sekä yksilön tietosuojan turvaaminen. Esimiehen tehtävä tällaisessa tilanteessa on luoda asiantuntijoille innostava ja motivoiva työympäristö sekä mahdollistaa uusimman osaamisen hankinta, mutta samalla olla kokoajan itse aallonharjalla uusimmasta teknologiasta sekä katsoa tulevaisuuteen ja olla ennakoimassa asiakkaan tulevaisuuden asiakastarpeet .”
 
”Työssäni korostuu läheinen yhteistyö asiakkaan kanssa, erityisesti hoitohenkilökunnan sekä heidän asiantuntijuutensa kanssa. Asiakkaan kanssa tehtävä hyvä yhteistyö mahdollistaa sairaalassa turvallisen ja tehokkaan laitekannan potilaille ja niitä käyttävälle hoitohenkilökunnalle. Lisäksi koen, että monipuolisuus ja moniosaaminen on työni suola, ja meillä Istekillä työnantaja kannustaa ja mahdollistaa jatkuvan kehittymisen mm. eri koulutusmahdollisuuksien kautta.”