Takaisin

Istekki toteutti Taysin mobiilisairaala-konseptin

Istekki toteutti Taysin mobiilisairaala-konseptin

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa (Tays) on käynnissä laaja digikehittämisohjelma, jonka yksi osa on mobiilisairaala-konsepti. Sairaalassa on otettu käyttöön mobit eli hoitotyöhön räätälöidyt mobiililaitteet.

 

Mobit mahdollistavat sen, että hoitaja voi viettää potilaan luona mahdollisimman paljon aikaa. Kirjauksia ei tarvitse tehdä kansliassa tai erillisellä työasemalla, vaan ne voi tehdä kasvotusten potilaan vierellä.

- Työstä tulee potilasturvallisempaa ja toisaalta myös tehokkaampaa, kun ei tarvitse erikseen kävellä kansliaan kirjaamaan asioita, tietohallintopäällikkö Anne-Maarit Selinummi Taysista kertoo.

Potilasturvallisuutta parantaa myös se, että potilasta koskevat hälytykset esimerkiksi sykkeen ja hapetusarvojen muuttumisesta tulevat keskusvalvonnan lisäksi suoraan potilaan oman hoitajan mobiililaitteeseen. Laiteella voi myös laskea potilaan elintoiminnoissa tapahtuvien muutosten seurantaan perustuvan NEWS-arvon, jolloin potilaan voinnin heikentymiseen on mahdollista reagoida nopeasti.

Mobit ovat älypuhelimia mutta niiden käyttömahdollisuuksia on muokattu sairaalan tarpeisiin, niillä ei esimerkiksi pääse nettiin.

 

Istekki vastasi kokonaisprojektista 

Istekillä on ollut iso rooli mobiilisairaala-konseptin toteuttamisessa Taysille. Käytännössä koko konseptin toteuttaminen on ollut Istekin vastuulla ja yhtiön hankepäällikkö on ollut vetämässä kokonaisuutta.

- Yhteistyö Istekin kanssa on sujunut hyvin. Hankkeeseen on liittynyt paljon teknisiä haasteita, mutta niistä huolimatta on ollut molemminpuolinen into tehdä uutta ja olemme saaneet vaikeudet yhdessä taklattua, Selinummi kehuu.

Pilottikäyttäjiltäkin saatu palaute on ollut hyvin positiivista. Mobeissa on saatu samaan laitteeseen kaikki hoitajien tarvitsemat sovellukset, eikä heidän tarvitse enää kuljettaa useampaa laitetta mukana. Laite koetaan arkea helpottavana työvälineenä.