Takaisin

Istekki toteutti Taysin mobiilisairaala-konseptin

Istekki toteutti Taysin mobiilisairaala-konseptin

Mobi on Taysin mobiilisairaalasovellus, jonka avulla ammattilaisella jää ennemmän aikaa hoitotyöhön.

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa (Tays) on käynnissä laaja digikehittämisohjelma, jonka yksi osa on mobiilisairaala-konsepti. Sairaalassa on otettu käyttöön mobit eli hoitotyöhön räätälöidyt mobiililaitteet.

Mobit mahdollistavat sen, että hoitaja voi viettää potilaan luona mahdollisimman paljon aikaa. Kirjauksia ei tarvitse tehdä kansliassa tai erillisellä työasemalla, vaan ne voi tehdä kasvotusten potilaan vierellä.

Työstä tulee potilasturvallisempaa ja toisaalta myös tehokkaampaa, kun ei tarvitse erikseen kävellä kansliaan kirjaamaan asioita, tietohallintopäällikkö Anne-Maarit Selinummi Taysista kertoo.

Potilasturvallisuutta parantaa myös se, että potilasta koskevat hälytykset esimerkiksi sykkeen ja hapetusarvojen muuttumisesta tulevat keskusvalvonnan lisäksi suoraan potilaan oman hoitajan mobiililaitteeseen. Laiteella voi myös laskea potilaan elintoiminnoissa tapahtuvien muutosten seurantaan perustuvan NEWS-arvon, jolloin potilaan voinnin heikentymiseen on mahdollista reagoida nopeasti.

Mobit ovat älypuhelimia mutta niiden käyttömahdollisuuksia on muokattu sairaalan tarpeisiin, niillä ei esimerkiksi pääse nettiin.

Istekki vastasi kokonaisprojektista

Istekillä on ollut iso rooli mobiilisairaala-konseptin toteuttamisessa Taysille. Käytännössä koko konseptin toteuttaminen on ollut Istekin vastuulla ja yhtiön palvelupäällikkö Eeva Laine on ollut vetämässä kokonaisuutta.

Yhteistyö Istekin kanssa on sujunut hyvin. Hankkeeseen on liittynyt paljon teknisiä haasteita, mutta niistä huolimatta on ollut molemminpuolinen into tehdä uutta ja olemme saaneet vaikeudet yhdessä taklattua, Selinummi kehuu.

Pilottikäyttäjiltäkin saatu palaute on ollut hyvin positiivista. Mobeissa on saatu samaan laitteeseen kaikki hoitajien tarvitsemat sovellukset, eikä heidän tarvitse enää kuljettaa useampaa laitetta mukana. Laite koetaan arkea helpottavana työvälineenä.

Mobi on Taysin uusi työväline. Mobilla tulee vähemmän askeleita, ammattilainen viettää ennemmän aikaa potilaan vierellä ja on potilasturvallinen. Mobi on reaaliaikainen, tietoturvallinen ja etähallittu sovellus.

Ainutlaatuinen kokonaisuus

Selinummen mukaan näin laajaa kokonaisuutta ei muissa sairaaloissa ole vielä käytössä. Mobiilikirjaamista kyllä käytetään muuallakin, mutta Taysissa samaan laitteeseen on tuotu myös etähälytys ja hoitajakutsu. Lisäksi laitteen kautta voi tilata sairaalan tukipalveluita, kuten potilaskuljetuksia tai laitteiden korjauksia.

Mobi on väylä myös Istekin palveluihin, ja tulevaisuudessa myös ICT-tukipyynnöt tulevat laitteen kautta mahdollisiksi. Lisäksi on rakenteilla verkkokauppa tarviketilauksia varten. 

Mobiilisairaala-konseptin kehitystyössä käyttäjät otettiin mukaan tarpeiden määrittelyyn jo varhaisessa vaiheessa. Konseptia ei lähdetty suunnittelemaan tekniikka edellä, vaan sen suunnittelussa otettiin huomioon käyttäjien tarpeet. Se osoittautui hyväksi toimintamalliksi ja mobiililaitteisiin saatiin toteutettua parhaiten käyttäjäkuntaa palvelevat ratkaisut.

Selinummi haluaa välittää kiitokset Istekille tehdystä työstä.

Hyvä yhteishenki on säilynyt läpi projektin, vaikka on ollut haasteitakin matkan varrella. Meillä on ollut tosi hyvä tiimi kasassa!