Takaisin

Terveydenhuollon todistukset sähköistyivät

Istekki Oy on ollut vahvasti mukana mahdollistamassa sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisoitumista. 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä (PSSHP) ensimmäisenä käyttöönotettu Lomake UNA -sovellus sujuvoittaa merkittävästi ajokortin uusimista sekä sairauspäivärahan hakemista. Terveydenhuollon ammattilaiset pääsevät kirjaamaan potilaan tiedot sähköiseen lomakkeeseen, joka muodostaa tarvittavat todistukset Trafin ja Kelan kaltaisten viranomaisten saataville lähes reaaliajassa.
Istekki Oy on vastannut teknisestä käyttöönotosta ja tukipalveluista.
 
On ollut merkittävää olla mukana kehittämässä ja lanseeraamassa niin terveydenhuollon asiantuntijoiden, potilaiden, kuin viranomaistenkin arkea helpottavaa uuden ajan lomakesovellusta, Istekin toimitusjohtaja Lasse Koskivuori hehkuttaa.
Lomake UNA -sovellus on osa SOTE-tietojärjestelmien yhtenäistä ja tehokasta tulevaisuutta koordinoivan UNA Oy:n toimintaa.
 
UNA Lomake -ohjelma on käynnistynyt 2017 ja on hienoa olla vihdoin tilanteessa, jossa sen tuotokset otetaan käyttöön. Lomake UNA on palveluna aivan uudenlainen ja edustaa UNA yhtiölle sekä ohjelman valmistumiseen osallistuneille yhteistyökumppaneille ja asiakkaille merkittävää onnistumista yhteistyössä tehdystä kehittämisestä, kertoo UNA Oy:n toimitusjohtaja Katja Rantala.
Täysin uuden toiminnon yhteensovittaminen eri toimijoiden välillä ei aina suju haasteitta, joten vahva yhteistyöhenki on ollut tarpeen.
 
Lomake UNAn valmistumisessa on ollut paljon haasteita, johtuen sen uutuudesta myös viranomaistahoilla. Monenkeskisellä yhteistyöllä on kuitenkin kyetty ratkomaan ongelmia ja edistämään ratkaisua tähän vaiheeseen. Yhteistyö Istekin kanssa Lomake UNAn valmistelussa sekä käyttöönotossa on sujunut jouhevasti ja on hienoa saada tästäkin käyttöönotosta vahva näyttö yhteistyön mahdollisuuksista ja hyödystä asiakasomistajillemme, Rantala jatkaa.
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä lanseeratun lomakesovelluksen käyttöä tullaan laajentamaan myös muihin UNA-hankkeessa mukana oleviin sairaanhoitopiireihin. PSSHP:n pilotointi suoritetaan Kysterin toimipisteissä Tervolla ja Kaavilla. Pohjois-Savon UNAn hankepäällikkönä toimiva Sami Haapamäki näkee Lomake UNAn hyödyt vastaavina kuin Kanta-palveluissa.
 
Potilaan tiedot ovat ajan tasalla ja käytettävissä Kanta-palveluiden kautta kaikilla terveydenhuollon organisaatioilla. Potilas voi tarkastella annettuja todistuksia ja lausuntoja Oma-Kannan kautta, jolloin terveydenhuolto muuttuu entistä läpinäkyvämmäksi. Lisäksi asiakkaan korvauskäsittely nopeutuu, Haapamäki kertoo.
Istekki tuottaa tukipalvelut Lomake UNA -sovellukseen alueen kaikille kunnille ja sairaanhoitopiirille. Istekki on vahvasti mukana UNA-kehityshankkeissa ja niiden ylläpidossa myös tulevaisuudessa.
 
Istekin kanssa tehty ja tehtävä yhteistyö on käyttöönotossa ollut merkittävää. Ilman Istekin asiantuntijuutta ei käyttöönottoa olisi pystytty toteuttamaan tässä aikataulussa. Yhteistyötä tehdään tiiviisti kaikilla tasoilla Pohjois-Savon UNA-ohjelmien osalta, Haapamäki päättää.
 
Lisätiedot:
Lasse Koskivuori
toimitusjohtaja
lasse.koskivuori@istekki.fi
+358 44 434 1234