Ekokompassin logo. Logo kertoo, että olemme sitoutuneet säästämään luonnon resursseja.

Meille on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti. Välitämme hyvinvoivasta ympäristöstämme, siksi vähennämme ympäristökuormaa, autamme suojelemaan luontoa ja samalla asiakkaitamme saavuttamaan ympäristötavoitteensa.

Ympäristölupauksemme on ”Hyvinvoivan ympäristön puolesta”. Huomioimme hyvinvoivan ympäristön tehdessämme valintoja hankinnoissa, energian kulutuksessa ja henkilöstömme päivittäisessä toiminnassa. Viestimme vastuullisesti ja avoimesti, jotta ympäristön suojelusta tulisi yhteinen asiamme.

Tämän vuoden ympäristöohjelmaamme on valittu neljä eri ympäristönäkökulmaa:
• Lämpö ja sähkö
• Hankinnat
• Henkilöstön liikkuminen
• Viestintä

Jokaiseen näkökulmaan on laadittu tavoitteet ja toimenpiteet, joita kohti yhdessä etenemme.

Olemme siirtyneet vihreään sähköön

Olemme siirtyneet 1.5.2021 alkaen käyttämään 100 % vihreää sähköä niissä kiinteistöissä, joissa ostamme sähkön itse. Vuokranantajamme KPY Novapolis Kuopiossa ja Kielo Office Solutions Jyväskylän Ylistönmäellä ovat ilmoittaneet käyttävänsä 100 % vihreää sähköä ja muiden vuokranantajien kanssa vaikuttamiskampanja on käynnissä. Osaa toimitiloistamme jäähdytetään myös ympäristöystävällisellä kaukojäähdytyksellä. Kuopion Viestikatu 7:n kiinteistö on liitetty Kuopion Energian Oy:n kaukojäähdytykseen, ja jäähdytys tulee ekologisesti Savilahden syvänteestä. Myös Naulakadun kiinteistö on liittymässä kaukokylmän piiriin.