Terveyden- ja hyvinvoinnin teknologiapalvelut

Olemme mukana asiakkaan tukena terveydenhuollon laitteiden koko elinkaaren aikana hankinnasta, käyttöönottoon ja ylläpitoon (vikakorjaukset ja määräaikaishuollot) sekä laitteiden turvallisessa poistossa. Tunnemme lääkintälaitteisiin liittyvän direktiivin vaikutukset ja tuotamme tekniset ratkaisut direktiivin mukaisesti ja hoidamme huoltohenkilöstön koulutukset ja sertifioinnit myös laitetoimittajien vaatimusten mukaisesti sekä ylläpidämme direktiivin mukaista laiterekisteriä. Olemme myös asiakkaan edunvalvojana sopimusten teossa ja hankinnoissa sovittavien takuiden ja tarvittavien ominaisuuksien arvioinnissa. Otamme huomioon myös laitteiden liitettävyyden asiakkaan tietoverkkoon ja tietojärjestelmiin, koska lääkinnällisten laitteiden ja tietojärjestelmien integraatio on kasvanut ja kasvaa edelleen tulevaisuudessa.

Ylläpitopalvelut

Terveyden teknologian ylläpitopalvelu koostuu valikoimasta palveluja, jotka tukevat asiakkaan tavoitetta ylläpitää terveydenhuollon laitteet käytössä lain, määräysten sekä laatutavoitteiden mukaisesti koko niiden elinkaaren ajan.

Terveydenhuollon laitteiden vuokrapalvelut

Palvelu sisältää terveydenhuollon pienlaitteen sekä ylläpidon kokonaispalveluna. 

Asiantuntijapalvelut

Terveydenhuollon teknologian asiantuntijapalvelu koostuu valikoimasta palveluja, jotka tukevat asiakkaan tavoitetta ylläpitää terveydenhuollon laitteet käytössä lain, määräysten sekä laatutavoitteiden mukaisesti koko niiden elinkaaren ajan.