Olemme joukko julkisten teknologiaratkaisujen asiantuntijoita. Toimimme yhteiskunnan taustavoimina kehittämällä informaatio- ja teknologiapalveluita kunnille sekä terveyden ja hyvinvoinnin sektorille. Tehtävämme on rakentaa uutta digitaalista huomista ja auttaa asiakasomistajiamme menestymään.

Назад

Kohti hyvinvointialueita: maakuntamallin raunioilta Pirhaksi - Pirkanmaan hyvinvointialueen rakentuminen

Nuija kopautti pöytää eduskunnan puhehenkilön toimesta juhannuksen alla 2021: historiallinen päätös hyvinvointialueiden rakentamisesta oli juuri syntynyt äänin 105-77. Hyvinvointialueiden suunnittelua oli aloitettu Istekissä omatoimisesti jo vuoden 2021 alkupuolella sammutetuin lyhdyin, nyt oli aika ryhtyä toimeen!  

Tehtävänanto oli periaatteessa selvä, mutta mistä rahoitus? Kuukausia kului eikä rahoituspäätöksiä tuntunut syntyvän, kunnes STM toi joulutervehdyksen juuri joulun 2021 alla. Tuloksena ei kuitenkaan ollut runsaudensarvea, vaan niukkuutta – hyvinvointialueet saivat karkeasti ottaen keskimäärin n. 20% hakemastaan määrärahasta. Joka puolella tiedettiin, että summa ei todellisuudessa riitä kattamaan kuluja, mutta nyt päästiin kuitenkin tekemiseen kiinni. 

Ihan ensimmäiseksi kaivoimme Istekissä parin vuoden takaiset suunnitelmat ns. Sipilän hallituksen loppumetreillä kaatuneen maakuntamallin osalta esiin, ja laadittuja suunnitelmia hyödynnettiin kaikkialla, missä voitiin. Yhteistyö asiakasorganisaation kanssa lähti heti lähtölaukauksesta vauhdilla käyntiin. Alkuvaiheessa tulevan Pirhan organisaatio koostui kolmesta henkilöstä, joten asiakasorganisaation hierarkia oli varsin matala ja äärimmäisen tehokas! 

Hyvinvointialueiden rakentaminen on suurelta osin HR-hanke 

Haasteita on riittänyt pitkin matkaa. Rahoituksen puute tuotti alkuvaiheessa vaikeuksia erityisesti alihankinnan osalta: vaikka poliittista tahtoa olisi siirtää vuoria, yksityisomisteisten pörssiyhtiöiden on pakko saada sitovia sopimuksia toimintansa turvaamiseksi. Myöhemmin haasteita on riittänyt mm. teknisten yksityiskohtien, ajoittaisen resurssivajeen ja tekemisten aikatauluttamisen kanssa.  

Ei pidä unohtaa, että hyvinvointialuehankkeet ympäri Suomen ovat mitä suurimmassa määrin HR-hankkeita, joiden yhteydessä kymmenet tuhannet ihmiset vaihtavat työpaikkaa, jotkut ensimmäistä kertaa. Tietynlaiselle herkkyydelle ja tilannetajulle on siten ollut tarve läpi organisaatioiden. 

Haasteista selvitään keskustella ja avoimuudella 

Kaikesta on kuitenkin toistaiseksi selvitty yhteistyön avulla. Haluan erityisesti nostaa framille ajoissa tapahtuvan ongelmien esiin liputtamisen sekä avoimen ja rehellisen keskustelun - ne ovat olleet äärimmäisen merkittävässä roolissa haasteiden voittamisessa! 

Pirhan käynnistystä työstää parhaillaan sadat Pirhan, PSHP:n, Istekin ja Istekin toimittajien henkilöt. Työsyke on pahimmillaan ollut lähes pakkotahtista, mutta toisaalta parhaimmillaan hankkeissa on koettu upeita yhdessä onnistumisen tunteita!  

Kaikkiaan tunnelma on tässä vaiheessa lähinnä varovaisen luottavainen ja ennen kaikkea odottavainen. Odotukset ovat ristiriitaiset: kansalaisille muutos on myyty poliitikkojen suunnasta lähinnä mullistuksena, jonka jälkeen kaikki on toisin, kun samaan aikaan sekä Pirhassa että tukipalveluyhtiöissä kumppaneineen on tehty hartiavoimin töitä, jotta tavallinen kansalainen ei huomaisi oikein minkään muuttuneen – ehkäpä palvelupisteen puhelinnumeroa lukuun ottamatta!  

Valtava taival on taitettu reilussa puolessatoista vuodessa. Jaan kiitokset omasta puolestani kaikille osapuolille – ja teitä on paljon - vasta, kun ollaan maalissa. Mutta nyt kalkkiviivoilla jo voi sanoa, että matka on ollut aivan huikea kokemus! 

Erno Koivisto
Pirkanmaan hyvinvointialueen käynnistyksestä Istekissä vastaava vt. avainasiakaspäällikkö 

Erno Koiviston potretti.


Olemme julkisomisteinen osakeyhtiö, jossa omistajina ovat hyvinvointialueet, kunnat, kuntayhtymät ja omistajien strategiset kumppanit. Tarjoamme omistaja-asiakkaillemme strategista kumppanuutta ja kilpailukykyisiä palveluja sekä asiantuntijayhteisön, jolla on laajaa ydinosaamista julkishallinnon ja terveydenhuollon teknologiaratkaisuista.