Olemme joukko julkisten teknologiaratkaisujen asiantuntijoita. Toimimme yhteiskunnan taustavoimina kehittämällä informaatio- ja teknologiapalveluita kunnille sekä terveyden ja hyvinvoinnin sektorille. Tehtävämme on rakentaa uutta digitaalista huomista ja auttaa asiakasomistajiamme menestymään.

Назад

Istekin ostohyvitys asiakkaille vuodelta 2022

Vuosi 2022 oli Istekissä onnistunut ja työntäyteinen. Yhtiöllä oli merkittävä rooli hyvinvointialueiden suunnittelu- ja valmistelutyössä, ja vuoden 2023 alussa tapahtunut hyvinvointialueiden aloitus toteutuikin sujuvasti. Kiitämme asiakkaitamme tehokkaasti sujuneesta yhteistyöstä! Vahvat asiakas- ja kumppaniverkostot auttavat meitä kaikkia myös tulevaisuudessa. 
 
Istekin liiketoiminnan kasvu jatkui vahvana vuonna 2022 ja saavutti sille asetetun kasvutavoitteen. Yhtiölle kertyi tilikaudella liikevaihtoa yhteensä 196,9 miljoonaa euroa ja liikevaihto kasvoi yhteensä noin 28,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Yhtiön kannattavuus kehittyi tilikauden aikana positiivisesti ja sen tekemä taloudellinen tulos vuonna 2022 oli budjetoitua suurempi. Kannattavuuden kehittymisen taustalla on yhtiön toiminnan tehostuminen ja tuottavuuden parantuminen. 

Yhteiskunnallisena yrityksenä Istekin voitosta suurin osa kanavoituu yhteiskunnalliseen hyvään. Vuoden 2022 tuloksen vahvistumisen yhteydessä yhtiön hallitus on päättänyt myöntää ostohyvitystä yhtiön asiakkaille. Ostohyvityksessä on kyse määräalennuksesta, joka perustuu asiakkaan ostovolyymiin. Se myönnetään ostojen suhteessa niille asiakkaille, jotka täyttävät Istekin hallituksen ostohyvitykselle asettamat kriteerit. Asiakkaille on tiedotettu asiasta. Ostohyvityksen kokonaismäärä on yhteensä noin neljä miljoonaa euroa.


Olemme julkisomisteinen osakeyhtiö, jossa omistajina ovat hyvinvointialueet, kunnat, kuntayhtymät ja omistajien strategiset kumppanit. Tarjoamme omistaja-asiakkaillemme strategista kumppanuutta ja kilpailukykyisiä palveluja sekä asiantuntijayhteisön, jolla on laajaa ydinosaamista julkishallinnon ja terveydenhuollon teknologiaratkaisuista.