Asiantuntijapalvelumme

 

Konsultointipalvelut

Istekki tuo omistaja-asiakkaiden toiminnan kehittämishankkeisiin ICT -arkkitehtuuriosaamista, jota hyödynnetään prosessien kehittämisessä, hankkeiden hallinnassa, viranomaisvaatimusten huomioimisessa sekä teknologiavalintojen tekemisessä.
Konsultointiyksikkö tuke kehittämishankkeita myös toimimalla hankkeiden ja asiantuntijoiden välisenä tulkkina ja toiminnan suuntaajana, jotta asiakaan tavoitteet toteutuvat ja syntyy ylläpidettäviä, kustannustehokkaita ja uudelleen käytettäviä ratkaisuja.

Palvelumme

  • Kokonaisarkkitehtuurin kehittämisen konsultointi
  • Toiminnan ja ICT:n kehittämisen konsultointi
  • ICT-ulkoistuksien ja organisaatiomuutoksien konsultointi
  • ICT-varautumisen konsultointi
  • Terveydenhuollon laboratoriotoiminnan ICT-ratkaisujen konsultointi
  • Hoitoprosessien tiedonkeruun digitalisoinnin konsultointi
  • Projektihallinnan auditointi ja tuki

 

Koulutuspalvelut

Tietojärjestelmien koulutuspalvelut sisältävät perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon keskeisempiä potilastietojärjestelmäkoulutuksia. Työasemasovellusten koulutuspalvelut sisältävät yleisimpien työasemasovellusten kuten sähköpostin, kalenterin, tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan ja esitysgrafiikan koulutuksia. Erikseen sovittavat koulutukset voi sisältää erilaisten sovellusten, laitteiden, järjestelmien ja toimintaympäristöjen koulutuksia. Koulutuksia on saatavilla perus- sekä täydennyskoulutuksina. Lisäpalveluna on saatavissa myös asiakaskohtaisesti räätälöidyt koulutukset.

Projektipalvelut

Toimittajan projektinhallintapalvelut tuottavat asiakkaalle laadukasta  projektiasiantuntemuksen ja –hallinnan palvelua sekä projektipäällikköpalvelua erilaisiin projekteihin. Esimerkiksi ICT-sektorille tuotteen tai teknologian käyttöönottoprojekteihin, laitehankinta- ja asennusprojekteihin, tuotekehitysprojekteihin, tutkimus- ja kehitysprojekteihin, hankintaprojekteihin sekä koulutusprojekteihin.

Projektinhallinta- johtamispalvelujen osaamisalueisiin kuuluvat projektimenetelmäosaaminen, ihmisten johtaminen, asiakaslähtöisyys sekä tekninen osaaminen. Projektimenetelmäosaaminen sisältää käytännön työssä laajasti testattuja, vakioituja ja kuvattuja työprosesseja ohjeineen sekä näitä avustavia dokumenttipohjia ja tarkastuslistoja.

Projektilla Istekissä tarkoitetaan asetettuihin tavoitteisiin pyrkivää, ajallisesti rajattua kertaluontoista tehtäväkokonaisuutta, jonka toteuttamisesta vastaa sitä varten perustettu organisaatio, jolla on käytettävissä etukäteen määritellyt resurssit, aikataulu ja budjetti. Lähtökohtaisesti projektit toteutetaan siten, että ne tukevat vahvasti asiakkaan liiketoiminnan kehittämisen vaatimuksia.