Olemme joukko julkisten teknologiaratkaisujen asiantuntijoita. Toimimme yhteiskunnan taustavoimina kehittämällä informaatio- ja teknologiapalveluita kunnille sekä terveyden ja hyvinvoinnin sektorille. Tehtävämme on rakentaa uutta digitaalista huomista ja auttaa asiakasomistajiamme menestymään.

Takaisin

Istekki Oy ja Oulun ammattikorkeakoulu syventävät yhteistyötään

Istekki Oy ja Oulun ammattikorkeakoulu ovat allekirjoittaneet kumppanuussopimuksen 12.8.2022. Sopimuksen tavoitteena on vauhdittaa Istekin ja Oamkin välistä yhteistyötä osaamisen kehittämisessä, innovaatioissa ja teknologioiden soveltamisessa erityisesti hyvinvointitoimialalla.

Syventyvän yhteistyön myötä organisaatiot edistävät jatkossa entistä monipuolisempaa, yhteistä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa ja kehittävät yhdessä henkilöstönsä ja opiskelijoiden osaamista. Yhteistyössä keskitytään erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämiseen, data-analytiikkaan, etädiagnostiikkaan ja digitaalisiin palveluihin.

Yhteistyö lisää Oamkin ICT-alan opiskelijoiden harjoittelu-, tuotekehitysprojekti- ja opinnäytetyömahdollisuuksia.

Kumppanuussopimuksen tavoitteena on kehittää ja vahvistaa osapuolten yhteistoimintaa siten, että se tukee molempien osapuolten strategisia ja operatiivisia tavoitteita sekä kasvattaa henkilöstön ja opiskelijoiden osaamista. Pyrimme pitkäjänteiseen ja monipuoliseen yhteistyöhön, joka hyödyntää ja kehittää mahdollisimman paljon molempia osapuolia, sanoo Informaatioteknologia yksikön johtaja Eero Nousiainen Oulun ammattikorkeakoulusta.

Istekki Oy:n nopea kasvu ja vahva kansallinen rooli julkisen hallinnon ICT-palvelukumppanina tarjoaa huimia ura- ja yhteistyömahdollisuuksia. Istekin asiakasomistajakunta muodostuu hyvinvointialueista, kaupungeista, kunnista ja julkisista tukipalveluyhtiöistä, joiden kehitystarpeet ovat merkittävät tulevina vuosina.

Tavoitteenamme on rakentaa vahva yhteistyöekosysteemi, joka mahdollistaa uuden osaamisen ja uusien osaajien kehittymisen. Näin voimme tarjota parhaat ratkaisut ja asiakaskokemuksen asiakkaillemme läpi Suomen, toteaa Istekki Oy:n toimitusjohtaja Lasse Koskivuori.

Lisätietoja:

Istekki Oy

Johtava konsultti, Juhani Heikka, 044 703 1627, juhani.heikka@istekki.fi 

Oulun ammattikorkeakoulu

Lehtori, Janne Kumpuoja, 050 317 4653, janne.kumpuoja@oamk.fi

Kuvituskuva, jossa on sinisellä taustalla aivojen ääriviivat.


Olemme julkisomisteinen osakeyhtiö, jossa omistajina ovat hyvinvointialueet, kunnat, kuntayhtymät ja omistajien strategiset kumppanit. Tarjoamme omistaja-asiakkaillemme strategista kumppanuutta ja kilpailukykyisiä palveluja sekä asiantuntijayhteisön, jolla on laajaa ydinosaamista julkishallinnon ja terveydenhuollon teknologiaratkaisuista.