Istekin eettiset periaatteet

Arvomme ovat olennainen osa yrityskulttuuriamme ja yhdistävät meitä eri puolilla organisaatiota. Eettiset periaatteemme luovat puitteet, jotka auttavat meitä varmistamaan arvojemme, olennaisten lakien ja sisäisten ohjeistustemme mukaisen toiminnan.

Meidän on toimittava oikein riippumatta siitä, missä olemme, kenen kanssa tai millaisessa tilanteessa toimimme. Työkulttuuri, jossa emme tingi oikein toimimisesta missään olosuhteissa, luo perustan pitkän aikavälin menestyksellemme. Tärkeä osa oikein toimimisen kulttuuriamme on, että jokainen Istekin nimissä toimiva henkilö kokee voivansa tuoda esiin huolenaiheensa ja voi luottaa siihen, että Istekki ryhtyy asianmukaisiin toimiin epäkohtien ratkaisemiseksi.
 
Me olemme jokainen vastuussa oikein toimimisen kulttuurin rakentamisesta oman käytöksemme sekä tekemiemme päätösten ja valintojen välityksellä. Siksi meistä jokaisen on sisäistettävä nämä eettiset periaatteet ja käytettävä niitä ohjaamaan työtämme oikeaan suuntaan. Jokaisella valinnalla on merkitystä!
 
Lasse Koskivuori, toimitusjohtaja, Istekki Oy
 
 
 

Istekin toimitusjohtaja Lasse Koskivuori kertoo, mitä eettiset periaatteet tarkoittavat.

Hallintojohtaja Laura Ylitalo avaa, miten eettiset periaatteet näkyvät Istekin arjessa. 

Tutustu eettisiin periaatteisiimme