Istekki on mukana Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivillä 22.-24.5. Turussa.

Tervetuloa tapaamaan teknologiaturvaajia ständillemme nro 13!

Sosiaali ja terveydenhuollon ATK-päivien useissa rinnakkaissessioissa pääset osallistumaan monipuoliseen ja ajankohtaiseen ohjelmaan, joka on räätälöity niin sosiaali- ja terveydenhuollon eri ammattiryhmien kuin järjestelmätoimittajienkin tarpeisiin.

Istekin demopisteillä esillä ovat seuraavat palvelumme:

Automaatio ja testaus:
Testaus antaa puolueetonta tietoa järjestelmän kokonaislaadusta: miten järjestelmä toimii ja voiko sen ottaa käyttöön. Testauspalvelut tarjoavat kustannustehokasta apua testaamisen haasteisiin. Ohjelmistoautomaatio tekee ihmistyötä vaativat rutiinit asiakaspalvelun sekä tietojärjestelmien palveluissa. Esimerkiksi tarkistaa käynnille tulevan potilaan tiedot ja varaa tarvittaessa uuden laboratorioajan ja lähettää muistutuksen. Ohjelmistorobotiikalla siirretään ihmisen tekemiä työtunteja tukipalveluista hoitotyöhön.

Vaikuttavuus ja palvelunhallinta:
Efecten tarjoamalla pilvipohjaisella alustalla voidaan digitalisoida, hallinnoida ja automatisoida erilaisia palveluiden- ja identiteetinhallinnanprosesseja. Efecteä voidaan käyttää mm. IT:n, henkilöstöhallinnon, taloushallinnon, asiakaspalvelun, crm:n, projektien, toimitilapalveluiden, sopimusten ja vaikka koulutuksiin liittyviin prosessienhallintaan. Käyttövaltuuksienhallinta kuuluu myös olennaisena osana tarjoamaan. Efecten vahvuuksia on helppokäyttöisyys ja käyttäjäystävällisyys. Alustassa löytyy valmiita ratkaisumalleja eri prosesseihin, mutta asiakkaat voivat myös itse muokata jokaista prosessia juuri omia tarpeitaan vastaaviksi. Palvelussa on myös integraatiopalvelu, jolla voidaan integroida mikä tahansa järjestelmä suoraan Efecteen. Näin ollen mm. integraatiolla Istekin toiminnanohjausjärjestelmään (Efecte) saadaan läpinäkyvyys myös heidän tuottamiin palveluihin, esim. palvelupyyntöihin ja järjestelmiin, sekä niiden kustannusseurantaan.

Kiinteistöt ja henkilöturvallisuus:
Kiinteistöjen turvallisuus on osa kokonaisturvallisuutta jossa yhdistyy kulunvalvonnan ratkaisut, keskitetty avainten, oikeuksien ja käyttäjien hallinta sisältäen rikosilmoittimet ja kameravalvonnan. Henkilöturvan ratkaisut sairaaloihin, palvelutaloihin ja kotihoitoon sisältäen hälytyskeskusjärjestelmät, kutsujärjestelmät ja paikannuspalvelut.

Kyberturvallisuus:
Digiturvapalvelut kehittävät palveluja asiakkaille digitaalisen turvallisuuden osa-alueille, jotka nostavat asiakkaan tietoturvan, tietosuoja ja jatkuvuudenhallinnan kypsyystasoa ja tukevat asiakkaan toimintaa. Tämä kokonaisuus on saatavissa Digiturvapalveluista. Me tunnemme asiakkaan ympäristön ja toimialan.

Potilashoidon digitalisaatio:
Istekin mobiilikonseptissa tarjoamme tietoturvallisen, etähallitun ja liikkuvan työn mahdollistavan mobiililaiteratkaisun asiakkaan tarpeisiin räätälöitynä. Terveyden ja hyvinvoinnin teknologian palvelut tarjoavat monipuolisia ratkaisuja lääkinnällisten laitteiden huoltoihin ja ylläpitoon sekä asiantuntijatukea koko laitteiden elinkaaren ajaksi.

Softa 2030:
Tervetuloa keskustelemaan Softa 2030 -hankkeesta. Kyseessä on tietojärjestelmien yhtenäistämisen kehityshanke, jonka tavoitteena on selkeyttää tietojärjestelmäkenttää. Keskeistä hankkeessa on laaja vuoropuhelu asiakasomistajien, toimittajien, kansallisten toimijoiden sekä Istekin toimijoiden välillä. 

Vuoden 2023 teemat

 • Kansalliset linjaukset ja ratkaisut palvelutuotannon tukena
 • Tietoturva, tietosuoja ja pilvipalvelut
 • Sähköiset välineet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä - missä on todistettu hyöty?
 • Kuulumisia hyvinvointialueiden toiminnan alkutaipaleelta
 • Yhteiset asiakkaat ja tiedon laatu sosiaalihuollossa
 • Asiakas- ja potilastietojärjestelmien kehittäminen hyvinvointialueilla
 • Älyteknologia päätöksenteon tukena
 • Asiakas digikehittämisen kumppaniksi
 • Kuulumisia hyvinvointialueiden toiminnan alkutaipaleelta
 • Laadukkaan asiakastiedon syntyminen ja hyödyntäminen

Ohjelma:

Maanantaina 22.5.2023

 • Get together -tilaisuus klo 20.00 – 22.00 messukeskuksessa

Tiistaina 23.5.2023

 • Messut klo 10.00 – 17.00 messukeskuksessa
 • Istekin etkot klo 17.30 – 20.00 Solo Sokos Hotel Turun Seurahuoneella
 • Iltajuhla klo 20.00 Logomossa

Keskiviikkona 24.5.2023

 • Messut klo 9.00 – 15.00 messukeskuksessa

Tästä pääset ATK-päivien verkkosivuille.