Takaisin

LekSu tehostaa hoidonsuunnittelua Kysissä

LekSu tehostaa hoidonsuunnittelua Kysissä

Kuopion yliopistollinen sairaala (Kys) käyttää leikkausten hoidonsuunnittelussa sähköistä LekSu-suunnittelukalenteria. Istekki toteutti ratkaisun käyttäjien tarpeiden pohjalta ketterän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Hoidonsuunnittelija Kaisa Poutiainen kehuu LekSua havainnolliseksi, informatiiviseksi ja helppokäyttöiseksi sovellukseksi. Kalenterinäkymästä näkee yhdellä vilkaisulla kunkin erikoisalan leikkausresurssit ja suunnitteluprosessin etenemisen leikkauskohtaisesti.


- LekSun käytön oppii nopeasti, vaikka muuten vierastaisi tietojärjestelmiä. Viikkonäkymästä on helppo hahmottaa viikon tapahtumat eli kuka tekee, mitä, milloin ja missä salissa. Helppous ja visuaalisuus houkuttelevat käyttämään sovellusta, Poutiainen summaa.

Paljon etuja arkityöhön

LekSu on tehostanut hoidonsuunnittelua. Esimerkiksi suunnittelun aikainen kommunikointi on sujuvoitunut. Sovelluksessa voi työskennellä useampia henkilöitä yhtä aikaa ja tiedot päivittyvät reaaliajassa kaikille. Jokaisesta käyttäjästä jää jälki lokitietoihin, joten tietoturvan tiukat vaatimukset täyttyvät.

Myös moninkertainen kirjaaminen ja tuplakirjaukset ovat karsiutuneet pois, mikä vapauttaa henkilöstöresursseja ja parantaa hoidonsuunnittelun laatua.

Tehokkaan hoidonsuunnittelun ansiosta leikkaustiedot siirtyvät varsinaisen leikkaustoiminnan ohjausjärjestelmään varhaisemmassa vaiheessa. Lisäksi leikkaussalit ja henkilöstöresurssit ovat entistä paremmin käytössä.

Tulevaisuudessa potilaat saavat leikkausajan aiempaa nopeammin.

- Leksu tarjoaa teknisen ratkaisun siihen, että leikkausaika voidaan sopia yhdessä potilaan kanssa, kun hän tulee leikkausarvioon poliklinikalle. Käytännössä välitön leikkausajan anto ei vielä ole mahdollista kaikkien potilaiden kohdalla, neurokirurgian ylilääkäri Timo Koivisto kertoo.

Kehitetty oikeaan tarpeeseen

Istekki kehitti LekSun ripeällä tahdilla tiiviissä yhteistyössä käyttäjien kanssa. Projekti käynnistyi alkuvuodesta 2018 vaatimusten määrittelyllä. Muutaman kuukauden kuluttua neurokirurgian ja gynekologian alat pääsivät testaamaan ensimmäistä pilottiversiota.

Yksi kehitystyön tavoitteista oli yhtenäistää leikkaushoidon suunnittelua sairaalassa. Tavoite täyttyi, sillä LekSua käyttävät tällä hetkellä kaikki Kysin operatiiviset alat sekä kliininen fysiologia, foniatria ja röntgen. Käyttöönotto on sujunut kaikkialla varsin mutkattomasti.

Kysissä ollaankin sekä LekSuun että yhteistyöhön Istekin kanssa erittäin tyytyväisiä.

- LekSu tehtiin oikeaan tarpeeseen ja käyttäjien valmiille ajatukselle. Käyttäjien kokemuksia kuunneltiin ja toivotut muutokset tehtiin joustavasti. Sovellus pidettiin myös yksinkertaisena; esimerkiksi järjestelmäintegraatioita ei lähdetty miettimään liian pitkälle, Timo Koivisto summaa projektia.

Vastaavaa leikkaushoidon suunnittelun työkalua ei ole käytössä muissa sairaanhoitopiireissä. Sana on kuitenkin kiirinyt kysiläisten mukana ja LekSu herättänyt kiinnostusta muualla Suomessa.