Takaisin

Valmistautuminen turvallisuusympäristön muutoksiin kuuluu meille kaikille

Euroopan turvallisuusympäristö on muuttunut merkittävästi Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaan 24.2.2022. Vaikka sota ei vaikuta toimintaamme suoraan, sen välilliset vaikutukset koskettavat suomalaisia mm. sähkön hinnannousun myötä ja inflaation aiheuttamina hinnannousuina. Ukrainan sodan heijastevaikutukset Istekin toimintaympäristössä näkyvät muun muassa kyberturvallisuuteen liittyvien uhkien kasvuna sekä potentiaalisina sähkön käyttökatkoina tuleva talvena.

Istekki on varautunut turvallisuusympäristön muutokseen

Istekki on kansallisella tasolla aktiivinen toimija kyberturvallisuuteen liittyen. Tilannekuvamme on ajantasainen ja kehitämme jatkuvasti omaa suorituskykyämme niin teknisesti kuin hallinnollisesti. Lisäksi yhteistyötä asiakkaiden kanssa on tiivistetty. Myös kansainvälisten poikkeamatilanteiden varautumiseen (mm. merikaapeleiden toiminta) ja yhteyksien suojaamiseen on panostettu jo pitkään.

Olemme varautuneet potentiaaliseen sähköpulaan ja siitä mahdollisesti aiheutuviin sähkökatkoksiin mm. konesalien varavoimajärjestelyin. Käymme myös aktiivista keskustelua paikallisten sähköverkkoyhtiöiden kanssa, jotta Istekki tunnistetaan kriittiseksi osaksi yhteiskunnan toimivuuden varmistamista. Tavoitteenamme on, että sähkökatkot eivät kohdistuisi keskeisimpiin toimintoihimme.

Kannustamme valmiuteen ja valppauteen

Suosittelemme asiakkaitamme olemaan yhteydessä sähköverkkoyhtiöiden suuntaan ja varmistamaan, että kriittiseksi luokitellut toimipisteenne ja palvelunne ovat sähköyhtiöillä tiedossa ja että mahdollisten sähkökatkojen jälkeen kriittiset palvelunne pääsevät sähköverkkoyhtiön jakelun piiriin mahdollisimman pian. Pyrimme aktiivisesti muistuttamaan tästä asiakkaitamme tapaamisissamme. Tarjoamme myös palvelua valmius- ja jatkuvuussuunnitelmien päivittämiseksi. Asiakkaamme voivat olla turvallisuusasioissa yhteydessä omaan, nimettyyn asiakaspäällikköönsä lisätietojen saamiseksi.

Huoltovarmuuskeskus on kehottanut valppauteen kriittisen infrastruktuurin suhteen. Pyydämme henkilöstöämme ja asiakkaitamme raportoimaan mahdollisesta epäilyttävästä toiminnasta ja kaikista tietoturva- tai tietosuojapoikkeamista Istekin vastuulla oleviin ja ylläpitämiimme järjestelmiin liittyen. Näistä voit olla yhteydessä Istekin Palvelupisteisiin. Löydät Istekin Palvelupisteiden yhteystiedot nettisivuiltamme, oman organisaatiosi ohjeista sekä intranetistä.

Kuvituskuva.