Takaisin

Kohti uutta ja vuotta 2023!

Istekki on valmistautunut monin tavoin ja yhdessä asiakkaiden sekä laajan kumppaniverkoston kanssa hyvinvointialueiden (HVA) käynnistämiseen 1.1.2023. Olemme valmiudessa vuoden 2023 vaihtumiseen ja uuden HVA-ajan alkamiseen! Meillä on mm. dedikoidut ryhmät, jotka varmistavat toiminnan HVA-kohtaisesti ja palvelupisteiden kapasiteettia on lisätty.

 

Valmistautumiseen on sisältynyt tarvittavien palveluiden rakentamista ja olemassa olevien palveluiden varmistamista. Hyvinvointialueille on tehty “go live” -suunnitelmat, joiden pohjalta varmistetaan 2023 vuoden vaihteessa palveluiden jatkuvuus. Palveluita ovat mm. potilastietojärjestelmät, lääkinnällisiin laitteisiin liittyvät palvelut, työasemat ja mobiililaitteet sekä palveluiden käyttäjien tukipalvelut. Keinoina ovat esimerkiksi yhdessä laaditut ohjeistukset, asiantuntijoiden riittävyyden varmistaminen esimerkiksi asiakaspalvelussa sekä poikkeustilanteiden toimintamallien varmistaminen. Siirtyviä sopimuksia on käyty lävitse ja esimerkiksi varmistettu niiden ajantasaisuus, laajuus sekä hinnoittelu- sekä palvelutasot.

 

Hyvinvointialueiden käynnistäminen voi aiheuttaa ensimmäisten viikkojen aikana häiriöitä sekä pidemmällä aikavälillä erilaisia kustannuksia. Osalla hyvinvointialueista erittäin rikkonainen tietojärjestelmäkirjo, joka tuo riskejä esimerkiksi tietojen kirjaamiseen ja saamiseen, käyttäjätunnusten hallintaan sekä yhteisten käytäntöjen muodostamiselle. Riskien vähennyskeinoina ovat esimerkiksi käyttäjien tuen vahvistaminen, ohjeistuksen varmistaminen sekä tietojärjestelmien mahdollisimman nopeasti toteutettavat yhtenäistämiset.

 

Osalla hyvinvointialueista nykyisistä kunta- ja sairaanhoitopiirikohtaisista ICT -palvelukanavista siirtyminen hyvinvointialueen palvelukanaviin saattaa aiheuttaa esimerkiksi epäselvyyttä mistä ammattilaiset saavat apua ja tukea. Muutoksen helpottamiseksi on tehty esimerkiksi sähköisten palvelukanavien keskittämistä, puhelinpalveluissa teknologian hyödyntämistä esimerkiksi takaisinsoiton, jonopalveluiden ja puheluiden reititysten avulla sekä  fyysisten palvelupisteiden ja lähituen toiminnan varmistamista.

 

Tulevaisuutta silmällä pitäen ja asiakkaiden toiminnan kehittämisen varmistamisessa Istekki on osallistunut hyvinvointialueiden suunnitteluun ja pidemmän tähtäimen suunnitelmien rakentamiseen monin tavoin. Olemme esimerkiksi muodostaneet järjestelmien yhtenäistämissuunnitelmia, joiden ensimmäiset toteutukset käynnistetään 2023. Näiden avulla varmistetaan ratkaisujen toimivuus ja soveltuvuus tulevaisuudessa.