Takaisin

Kohti hyvinvointialueita - Ihmiset tekevät strategian ja strategia on ihmisille

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue uutisoi vastikään, että on ensimmäisenä hyvinvointialueena hyväksynyt ja julkaissut hyvinvointialuestrategiansa. Tehty strategiatyö on saanut kiitosta ja huomiota myös valtionhallinnossa, eikä vähiten siksi, että työ on tehty laajassa yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan eri toimijoiden kanssa. Kaikkiaan noin 10 000 alueen ihmistä on tavalla tai toisella osallistunut strategian valmisteluun. On ilmeistä, että Pohjois-Pohjanmaalla on ymmärretty, että ihmiset tekevät strategian ja strategia on ihmisille. 

Hyvä ja merkityksellinen strategia ei synny yksin omassa organisaatiossa tehden. Tarvitaan paljon tietoa ja dialogia sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien välillä, jotta voi ymmärtää muuttuvaa toimintaympäristöä. Ihmisten erilainen osaamistausta ja toimintakulttuuri tuovat strategiatyöhön jo itsessään kokonaisvaltaisen otteen. Asioiden katsominen ihmisyyden kautta auttaa näkemään, mitä muutos tarkoittaa ihmisten asenteissa, käyttäytymisessä ja toiminnassa. Onnistunut strategia ohjaa organisaation toimintaa, näkyy arjen teoissa ja valinnoissa.

Muuttuva maailma haastaa strategian ja herättää kysymyksiä. Teknologinen kehitys vauhdittuu ja muuttaa työn luonnetta kiihtyvällä nopeudella. Miten järjestämme kaiken olemassa olevan kiireen keskellä aikaa oppimiselle ja yhdessä tekemiselle? Tai kuinka annamme tilaa sattumille ja avaamme mahdollisuuden löytää aivan uusia tilaisuuksia kasvaa ja kehittyä. 
En voi välttyä miettimästä sote-uudistuksen tiukkoja aikatauluja, niukkoja resursseja, kovia tavoitteita toiminnallisten uudistusten mahdollistamiseksi, palvelujen yhteensovittamiseksi ja voimavarojen kohdentamiseksi. Mitä johtaja miettii epävarmuuden aikana? Miten välttää turvattomuuden tunne, kun ympärillä myrskyää? Tai miten säilyttää tasapaino lyhyen ja pitkän tähtäimen suunnitelmien välillä?

Tällä matkalla meillä kaikilla on paljon uutta opittavaa. Voidaksemme uudistua on ajateltava rohkeasti ja uskallettava luopua vanhoista toimintatavoista - kyseenalaistettava omia uskomuksia ja olettamuksia. Ensimmäinen askel liikkeelle lähdössä on tärkein, sillä se lopulta ratkaisee liikkeellä olemisen ja paikallaan pysymisen eron. 

Kati Tuovinen

Istekkiläinen muutosjohtamisen konsultti, jota kiinnostaa, miten ihmisten käyttäytyminen ja kyky omaksua uutta vaikuttaa muutoksessa onnistumiseen.