Back

Sähköisten oppimisympäristöjen konsepti säästää aikaa ja kustannuksia

Koulurakentamista ohjaava tieto- ja viestintätekniikan (ICT) sekä esitystekniikan (AV) konsepti on osa isompaa konseptointiprojektia, joka toteutetaan yhteistyössä Kuopion kaupungin tilakeskuksen, hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen, kasvun ja oppimisen palvelualueen sekä Istekki Oy:n kanssa.
 
Kuopion kaupungin käynnistämä projekti perustuu pedagogiikan tarpeisiin uudistaa oppimisympäristöt ajan vaatimusten mukaisiksi. Istekki Oy toteutti sähköisten oppimisympäristöjen konseptin, jonka konkreettisena tuloksena on ohjausdokumentti, joka voidaan luovuttaa uusien koulujen suunnittelutyöryhmien käyttöön. ICT- ja AV-ohjausdokumentti liitetään myöhemmin osaksi laajempaa konseptidokumenttia, johon tullaan kokoamaan ohjeet kouluhankkeiden suunnittelua varten myös laajemmilta osin.
 
Jatkossa dokumentissa määritellyt yhtenäiset sähköiset oppimisympäristöt voidaan monistaa. Tämä helpottaa suunnittelutyötä merkittävästi, koska uuden tilan suunnitteluun ei tarvitse lähteä puhtaalta pöydältä.
 
- Lähtökohtana konseptointiprojektiin ovat olleet yksinkertaiset, helppokäyttöiset, taloudelliset ja ennen kaikkea opetusta tukevat ratkaisut. Saimme yhdessä Istekin kanssa luotua selkeän ohjausdokumentin, jonka avulla parannamme tilojen suunnittelu- ja opetustyötä, Kuopion kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas kertoo.
 
Yhdenmukaiset sähköiset oppimisympäristöt helpottavat myös opettajien ja oppilaiden arkea, kun luokkaa voidaan vaihtaa päivän aikana ilman aikaa vievää temppuilua tietotekniikan kanssa.
 
- Digitalisaation merkitys kasvaa koulujen tiloissa jatkuvasti. On tärkeää, että ICT- ja AV-laitteemme ovat mahdollisimman helppokäyttöisiä, jotta tilojen käyttäjät pääsevät keskittymään opettamiseen ja oppimiseen, Vähäkangas jatkaa.
 
Konseptissa on otettu huomioon opetustilojen lisäksi myös henkilökunnan tilat, neuvottelutilat, liikuntasalit sekä muut erikoistilat. Suunnittelussa on pyritty huomioimaan myös koulutyön ulkopuolella tapahtuva vapaa-ajan toiminta.
 
Myös ekologisuus on huomioitu tieto- ja viestintätekniikan sekä esitystekniikan ratkaisuja suunniteltaessa. Ekologisuuteen panostetaan laitteiden oikeanlaisella käytöllä, ohjeistuksilla, automaattisella virranhallinnalla ja elinkaaren jälkeen tehtävällä oikeanlaisella poistolla.
 
Istekin toimitusjohtaja Lasse Koskivuori näkee uuden ICT- ja AV-konseptin hyvänä pohjana vastaavalle kehittämistyölle.
 

- Sähköiset oppimisympäristöt ovat tätä päivää ja kehittäminen jatkuu yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa. Konseptin käyttöä on mahdollista laajentaa myös muihin toimintoihin, Koskivuori iloitsee.
 
Lisätiedot:
Lasse Koskivuori
Istekki Oy:n toimitusjohtaja
lasse.koskivuori@istekki.fi
044-4341234