Back

Taysissa kehitetään tiedolla johtamista

Istekki auttaa Taysia tuottamaan visuaalisia tilannekuvia päivittäisjohtamiseen

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa Taysissa kehitetään tiedolla johtamista. Taysin sadoissa eri tietojärjestelmissä on runsaasti erilaista dataa. Haasteena on ollut tiedon saaminen oikea-aikaisesti oikeille henkilöille. 

Eri henkilöstöryhmien käyttöön on tuotettu eri lähteistä tietoa kokoavia visuaalisia raportteja. Näkymiä voi selata selaimen kautta Tays Tabu -työkalulla, mutta hoitohenkilökunnan kiireen keskellä vuodeosaston tilannekuvan voi nyt kätevästi katsastaa yhdellä silmäyksellä myös toimistojen infonäytöiltä. Uusi järjestelmä otettiin käyttöön syksyllä 2020. 

Yli 50 infonäytöltä henkilökunta saa ajantasaista tietoa siitä, mitä osastolla tapahtuu parhaillaan. Näytöt eivät ole potilaiden nähtävillä, vaan esimerkiksi vuodeosastojen kanslioissa. Tilannekuva koostuu osaston potilasmäärästä, osastolle saapuvista potilaista, hoidon kiireellisyydestä, potilaiden luokituksesta ja heidän hoitoisuusasteestaan, eli käytännössä siitä, paljonko hoitoresursseja tämän hetkiset potilaat tarvitsevat.

Visuaalista raportointia on jo tehty paljon johdon tarpeisiin. Itse näen todella tärkeänä siinä rinnalla edistettäväksi visuaalista raportointia päivittäisjohtamisen tueksi. Tämä tilannekuvan tuominen vuodeosastojen kanslioiden infonäytöille on ensimmäinen iso päivittäisjohtamisen raportoinnin kokonaisuus, kertoo Emil Ackerman, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tietoarkkitehti.

Näkymät tuovat paremman tilannetietoisuuden sairaalan työntekijöille. On helppo nähdä, jos yksikössä on ruuhkaa tai rauhallista. Tekijöiden tarve on myös tarvittaessa helppo perustella muualle, eikä resursseja tarvitse jakaa mutuun perustuvan kiireen tunnun perusteella. Tieto tekee hoitotyötä näkyväksi, helpottaa vertailua, ja mahdollistaa päätösten tekemisen tietoon pohjautuen. 

Istekki yhdistää datan eri lähteistä ja raportoi sen

Vuodeosastojen tilannekuvan kehitysprojekti alkoi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sisäisen työryhmän keskusteluissa, joissa mietittiin, millaista raportointia hoitotyön tueksi tarvitaan. Työryhmässä oli paljon hoitohenkilökuntaa eri puolilta taloa, ja se myös tutustui muiden sairaanhoitopiirien ratkaisuihin. Kun tarve jalostui, pyydettiin Istekiltä mallinnos visuaalisesta ilmeestä. Ackerman kertoo, että Istekki oli selkeä valinta tähän projektiin – eikä ainoastaan siksi, että Istekki on vuodesta 2017 ollut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin inhouse-yhtiö:

Iso osa tätä projektia on datan yhdistäminen monista eri lähteistä, ja Istekillä on ehdottomasti paras ymmärrys meidän datasta, Ackerman kehuu. 

Istekin ja heidän alihankkijoidensa roolina oli visuaalisen ilmeen suunnittelu, tietoaineiston muodostaminen eri järjestelmistä ja raporttien kehittäminen sekä julkaisu. Datan ymmärtäminen ei tällaisessa projektissa yksin riitä, sillä siitä on osattava myös koostaa tarkoituksenmukainen, helposti luettava raportti. Raportointialustana hyödynnetään Istekin palveluna tarjoamaa Tableau -tuotetta, joka Taysissa on nimetty Tays Tabuksi. Istekki vastasi myös infonäyttöjen asennuksista ja projektin koordinoinnista. Visuaalisia raportteja on ollut tekemässä myös Istekin alihankkijoita. 

Me saimme toivomamme yhden luukun palvelun, Ackerman kiittelee.

Kuvituskuva, jossa infograafi sinisellä taustalla. Infograafissa ICT-alan erilaisia kuvakkeita.

Täysin ongelmitta ei yhteistyö inhouse-yhtiönkään kanssa ole sujunut. Ongelma on IT-alalla hyvin tyypillinen, eli resurssipula. Taysilla on pitkä lista toteutettavia projekteja, joita Istekki olisi paras toimija toteuttamaan. 

Onneksi Istekillä on nyt selkeästi panostettu rekrytointiin. Toivottavasti tekijöitä löytyy, sillä siellä pääsisi kyllä tekemään merkityksellistä työtä, josta on yhteiskunnallisesti hyötyä, Ackerman vinkkaa. 

Kymmeniä visuaalisia tilannenäkymiä vuodessa

Vuodeosastojen tilannekuva on vain yksi monesta rakennettavasta visuaalisesta raportoinnista. Istekki on keskeinen toimija tietoaltaan rakentamisessa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin käyttöön. Vanha tietovarasto uusitaan Istekin toimesta moderniksi tietoaltaaksi mahdollistamaan monimuotoinen datan hyödyntäminen niin visuaalisessa raportoinnissa kuin myös esimerkiksi tutkimuksessa. Tietoallas pohjautuu Microsoftin Azure -pilvipalveluun. Vuodessa tehdään kymmeniä erilaisia Tabu-näkymiä eli visuaalisia tilannekuvia. Suurin osa on Istekin toteuttamia, mutta Tabu-näkymiä rakentaa myös muutama kehittäjä Taysin sisällä. 

Käyttäjälle tiedon pitää olla helposti saatavilla. Kun käyttäjä näkee tietoa hyödynnettävän, hän myös motivoituu sen kirjaamiseen. 

Tyypillinen tapa on, että ihminen menee itse omalla koneella intrasta tai selaimesta katsomaan dataa. Silloin täytyy mennä itse tutustumaan tietoon. Nämä infonäytöt näet, kun kävelet vuodeosaston kansliaan. Toive on, että näyttöjen avulla ihmiset saisivat paremmin tiedon tällaisesta työkalusta ja myös ymmärryksen, että paljon muutakin tietoa on saatavilla, Ackerman sanoo.