Istekki – kumppani paremman palvelun rakentamisessa

Digitalisoituvassa maailmassa kuntalaiset ja asiakkaat vaativat entistä enemmän. He vaativat käytettävyyttä verkkosivuilta, palveluilta ja laitteilta. Samaan aikaan he vaativat läsnäoloa ja palvelua, joko henkilökohtaisesti tai laadukkaana itsepalveluna. Kunta- ja sote-päättäjät tasapainottelevat budjetin, hallinnoinnin ja näiden vaatimusten keskellä pyrkien parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen kustannustehokkaimmalla tavalla.

Istekin rooli kuntien, maakuntien ja sote-alueiden kumppanina on tuoda näkemystä ja ratkaisuja tämän yhtälön mahdollistamiseksi. Istekin laaja osaaminen informaatio- sekä terveyden ja hyvinvoinnin teknologian parista, yhdessä laajan kumppaniverkoston kanssa, luo pohjan kestäville, kustannustehokkaille ja pitkäikäisille ratkaisuille.

Koska suurin osa Istekin asiakkaista on sen omistajia, kaikkien tuottamiemme palveluiden ytimessä on asiakasomistajamme tyytyväisyys ja menestys. Tuotamme palveluita päällekkäisyyksiä välttäen ja joustavilla ratkaisuilla, joiden laajennettavuus, ylläpito ja jatkokehitettävyys ovat mahdollisimman korkealla tasolla.

Istekissä kunta- ja sote-päättäjä saa avukseen kumppanin joka ei pelkästään toteuta, vaan myös ennakoi, suunnittelee ja kehittää yhteinen päämäärä jatkuvasti mielessä. Tämän kumppanuuden avulla otetaan hyöty nykypäivän ja tulevaisuuden mahdollisuuksista ja tarjotaan loppukäyttäjille parempia palveluita.

Asiakkaamme kertovat
"Kuntalaisten ja asiakkaiden vaatimukset palvelusta ja nopeudesta ovat kasvaneet. Julkisen sektorin paineet tätä myötä kasvavat, kuntien pitäisi taipua samaan elämänrytmiin. Siinä sähköiset järjestelmät ovat suurena apuna. Kunnassa ei ole tällä hetkellä riittävää ICT-osaamista, mitä tänä päivänä digitaalisuus vaatii. Siksi teknisen asiantuntijan rooli on ulkoistettu Istekille. Istekiltä olemme saaneet asiantuntijuutta ja ratkaisumalleja ja olemme antaneet heille myös kuntasektorin ymmärrystä."

Toni Auvinen

Tuusniemen kunta

"Asiat ovat menneet hyvin eteenpäin ja Istekin ansiosta asioita saatiin valmiiksi. Uudistukset ovat mahdollistaneet palvelujen kehityksen, jota tavoiteltiin. Istekille oli varmasti haaste ensimmäisenä yhdistää neljän kunnan toimintatavat ja luoda yhtenäinen ICT-prosessi erilaisten toimintakulttuurien keskellä. Istekillä on ollut tahtotila ottaa kuvio haltuun ja heillä on koko ajan ollut halu ratkaista pienten kuntien haasteita."

Petteri Ristikangas

Tervon kunta

 

Palveluidemme päähyödyt kunta- ja sote-päättäjille

Toimialariippumattomat palvelut

 • Toimialatuntemus takaa liiketoimintaa tukevia ICT-ratkaisuja
 • Luotettavia ja turvallisia infrastruktuuripalveluita
 • Maksimaalinen hyöty palveluista kattavan koulutuksen ja ohjeistuksen sekä nopean tuen avulla
 • Tieto- ja kyberturvallisuuspalvelut toimivat asiakkaan liiketoiminnan mahdollistajana ja operatiivisen toiminnan varmistajana

Sote-palvelut

 • Pitkäjänteistä toimintaa tukevia ratkaisuja päällekkäisyyksiä välttäen ja toimivia kokonaisuuksia käyttäen vahvaa integraatio-osaamista
 • Yllätyksettömiä hankintoja suunnitelmallisuuden avulla
 • Ydinjärjestelmiä, jotka tukevat tavoitteita ja tuottavat oikeaa tietoa johtamisen tueksi
 • Automatisoitua asioiden edistämistä, joka parantaa tehokkuutta
 • Sairaalassa olevat ja kotiin vietävät laitteet tukevat toimintaa ja tehostavat prosesseja
 • Henkilökunnan resursseja vapautuu hyödyllisempään työhön

Kunta- ja maakuntapalvelut

 • Tiedosta tehoa ja tukea johtamiseen, päätöksentekoon ja toiminnan suunnitteluun
 • Voimavarat ja resurssit voidaan suunnata tuottavampiin ja vaikuttavampiin kohteisiin tietoa hyödyntämällä
 • Pitkäjänteisiä ratkaisuja päällekkäisyyksiä välttäen
 • Palvelut maakunnallisesti hyödynnettäviä
 • Kumppanina tarjoaa osaamista palvelu- ja ratkaisukehityksen eri vaiheisiin aina vaatimusmäärittelystä ylläpitoon
 • Riippumattomuutta tietojärjestelmistä tietovaraston avulla

Ainutlaatuista Istekissä

 • Kattava julkisen terveydenhuollon ja keskeisten kuntapalvelujen tuntemus samassa organisaatiossamme.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin teknologian palveluyksikkö osana yhtiötä, vastaavaa ei ole muualla Suomessa.

"Julkisen sektorin digitalisoitumisessa on kyse on kokonaisvaltaisesta muutoksesta, joka vaatii asiakasymmärrystä ja vanhoista tavoista luopumista. Yhdessä tietohallinto, kunnan ylin johto, palvelualueiden johtajat ja kuntapäättäjät voivat luoda strategiset kulmakivet onnistuneelle digistrategialle, josta kuntalaiset aidosti hyötyvät."

Marko Kaukonen, Johtava konsultti

Istekki Oy

Jaa sivu somessa: