Siirry sisältöön

 

 

Istekki Oy:n pääkonttori muuttaa Technopoliksen uuteen tornitaloon

 

Istekki Oy on solminut Technopoliksen kanssa sopimuksen Kuopion Viestikatu 3:n toimitilojen siirtymisestä Viestikatu 7:ään rakennettavaan tornitaloon kesällä 2020.

 

Istekin henkilöstömäärän ennustetaan kasvavan, vuonna 2020 Viestikadulla on ennakoitu työskentelevän noin 360 henkilöä. Laajeneminen nykyisessä rakennuksessa on ollut mahdollista vain, mikäli tiloja on vapautunut muilta vuokralaisilta. Nyt tila on käymässä vähiin, joka on pakottanut yhtiön miettimään uusia vaihtoehtoja.

Uudet toimitilat Viestikadun tornitalossa tarjoavat mahdollisuuden parantaa tilatehokkuutta ja hyvän tilaisuuden Istekin työympäristön kehittämiseen.

”Toimialamme edellyttää modernia työympäristöä. Uusien toimitilojen myötä pääsemme suunnittelemaan uuden työympäristömme nykyvaatimukset huomioon ottaen. Viimeisintä  teknologiaa hyödyntäen voimme optimoida toimintaamme ja sitä kautta saada myös kustannussäästöjä”, toimitusjohtaja Lasse Koskivuori toteaa.

”On hienoa saada Istekki tornitalomme ankkuriasiakkaaksi. Heille on suunnitteilla moderni ja inspiroiva monitilatoimisto, jonka kehitystyössä otetaan huomioon muuttuva työelämä, työntekijöiden erilaiset tarpeet ja työntekemisen tavat. Technopolis toteuttaa Istekille kokonaisvaltaisen tilamallin, joka on mahdollista soveltaa myös heidän muihin toimipisteisiinsä”, Technopolis Kuopion johtaja Hannu Eronen kertoo. 

 

Lisätietoja: 

Lasse Koskivuori

toimitusjohtaja, Istekki Oy

puh. 044 4341 234, sähköposti: lasse.koskivuori@istekki.fi

 

Tornitalon havainnekuva 

Kuva: Technopolis

 

Istekki on suomalainen, kasvava ja kehittyvä noin 570 työntekijän informaatio- sekä terveyden ja hyvinvoinnin teknologian asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakasomistajilleen arvoa tuottavia palveluja rakentaessaan sujuvampaa suomea. Toimimme valtakunnallisesti vahvana SOTE-organisaatioiden ja kuntien palveluintegraattorina. Visionamme on olla tärkeimmän työn arvostettu mahdollistaja Suomessa. Meidät tunnetaan luotettavana kumppanina ja asiakasomistajia meillä on jo lähes 50 ympäri Suomen. Olemme ICMT –toimialan parhaiden osaajien innostava työyhteisö, jossa on mahdollista oppia ja uudistua jatkuvasti. 

Vuonna 2018 yhtiön liikevaihto oli noin 113 miljoonaa euroa. Pääkonttorimme sijaitsee Kuopiossa, jonka lisäksi meillä on toimipisteet Tampereella ja Jyväskylässä. Istekille on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys ja Avainlippu -merkkien käyttöoikeus. 

 

Takaisin

Selvitys uuden pohjoissuomalaisen ICMT-yhtiön perustamisesta käynnistyy

Selvitys uuden pohjoissuomalaisen ICMT-yhtiön perustamisesta käynnistyy

14.01.2018


Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Pohjanmaan liitto sekä informaatio- ja lääketieteellisen teknologian asiantuntijaorganisaatiot Istekki Oy ja LapIT Oy selvittävät mahdollisuuksia yhteisen ICMT (Information, Communications and Medical Technology) -yhtiön perustamiseksi.

 

Maakuntauudistus asettaa kovia tavoitteita ja muutospaineita tulevien maakuntien ICT-ratkaisuille. Pohjois-Pohjanmaan maakuntavalmistelussa on lähdetty hakemaan ylimaakunnallista yhteistyötä, jonka avulla voitaisiin muodostaa vahva toimija maakuntien toimintojen kehittämiseen sekä ICT-ratkaisujen järjestämiseen. 

Suunnitteilla oleva yhtiö tulisi tarjoamaan julkishallinnolle ja julkishallinnon alaisille toimijoille ICMT-palveluita Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakuntien alueella. Yhtiö mahdollistaisi myös kyseisten maakuntien alueella toimivien kuntien ICMT-palveluiden tarjonnan.

Istekin hankepäällikkö Jaakko Matinlompolon mukaan selvitystyö yhtiön perustamisesta valmistuu keväällä. Työn alla on palvelutarpeiden selvittäminen sekä konserni- ja yhtiörakenne. Osapuolet tekevät päätöksen mahdollisesta yhtiön perustamisesta ennen kesää. Maakuntien lisäksi yhtiöön voitaisiin ottaa osakkaiksi myös muita julkishallinnon toimijoita.

 

Osaamista ja kilpailukykyä Pohjois-Suomeen

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tietohallintojohtaja Veijo Romppainen pitää tärkeänä, että selvityksen tavoitteena oleva vahva pohjoissuomalainen ICMT-yhtiö toisi alueelle osaamista, kilpailukykyä sekä kehittämisresurssia siinä määrin, että siitä hyötyisivät kaikki mukana olevat maakunnat.

 

  • Olemme kaikki erityisen hyvässä asemassa tulevaisuuden ICT-tuotannon, digipalveluiden, hyvinvointi- ja terveysteknologian sekä potilastietojärjestelmien kehittämisessä, mikäli selvityksen tuloksena päästään rakentamaan yhtiötä Pohjois-Suomeen, Romppainen arvioi.

 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen ICT-vastuuvalmistelija Juhani Heikka puolestaan arvioi ICT-valmistelun keskeisiksi tavoitteiksi kunnista ja kuntayhtymistä siirtyvien potilas- ja asiakastietojärjestelmien yhtenäistämisen eheäksi kokonaisuudeksi, jonka avulla alueella oleva sote-ICT-osaaminen kytkettäisiin kansallisiin digitalisaatiotalkoisiin.

 

  • Selvityksessä mukana olevat osapuolet jakavat samat tavoitteet. Näen, että kumppanoituminen edistää myös kansallista vaikuttavuutta maakuntauudistuksen onnistumisen näkökulmasta, Heikka toteaa.

 

LapIT Oy:n toimitusjohtaja Juhani Jutilan mukaan ICT-palveluissa on menossa vahva valtakunnallinen keskittämistrendi. Tekemällä tiivistä yhteistyötä Pohjois-Suomen tasolla koko alueen painoarvo nousee ja myös Lapin erityistarpeet ja toimintaresurssit tulevat varmimmin huomioitua.

 

  • Uskon, että selvityksessä päästään toimintamalliin, jossa myös kuntasektori hyötyisi volyymieduista ja laajemmista kehitysresursseista. Haluamme olla aktiivisena osapuolena vaikuttamassa siihen, miten maakuntien ja kuntien ICT-palveluja jatkossa järjestetään, Jutila visioi.

 

Istekin toimitusjohtaja Jukka Markkanen näkee, että pohjoisen alueen yhteisellä ICMT-palvelukeskuksella tultaisiin saavuttamaan monia hyötyjä, kuten ketterät alueelliset palvelut ja niiden kehitys. Lisäksi keskitetty palvelukeskus alentaisi kustannuksia, kun palveluita pystytään tuottamaan tehokkaasti ja laajentamaan eri toimijoille.

 

  • Istekillä on kyvykkyys alueellisten palveluiden kehittämiseen ja siihen sopivat toimintamallit, Markkanen toteaa.

 

 

Lisätietoja:

Veijo Romppainen
Tietohallintojohtaja
Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri
Matkapuh. 040 581 4903
veijo.romppainen@ppshp.fi

 

Juhani Heikka
ICT-vastuuvalmistelija
Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Matkapuh. 040 685 4041
juhani.heikka@popmaakunta.fi

 

Jukka Markkanen
Toimitusjohtaja
Istekki Oy
Matkapuh. 044 434 1144
jukka.markkanen@istekki.fi

 

Juhani Jutila
Toimitusjohtaja
LapIT Oy
Matkapuh. 040 545 5238
juhani.jutila@lapit.fi

 

 


14.01.2018Jaa sivu somessa: