Istekki Oy:n pääkonttori muuttaa Technopoliksen uuteen tornitaloon

 

Istekki Oy on solminut Technopoliksen kanssa sopimuksen Kuopion Viestikatu 3:n toimitilojen siirtymisestä Viestikatu 7:ään rakennettavaan tornitaloon kesällä 2020.

 

Istekin henkilöstömäärän ennustetaan kasvavan, vuonna 2020 Viestikadulla on ennakoitu työskentelevän noin 360 henkilöä. Laajeneminen nykyisessä rakennuksessa on ollut mahdollista vain, mikäli tiloja on vapautunut muilta vuokralaisilta. Nyt tila on käymässä vähiin, joka on pakottanut yhtiön miettimään uusia vaihtoehtoja.

Uudet toimitilat Viestikadun tornitalossa tarjoavat mahdollisuuden parantaa tilatehokkuutta ja hyvän tilaisuuden Istekin työympäristön kehittämiseen.

”Toimialamme edellyttää modernia työympäristöä. Uusien toimitilojen myötä pääsemme suunnittelemaan uuden työympäristömme nykyvaatimukset huomioon ottaen. Viimeisintä  teknologiaa hyödyntäen voimme optimoida toimintaamme ja sitä kautta saada myös kustannussäästöjä”, toimitusjohtaja Lasse Koskivuori toteaa.

”On hienoa saada Istekki tornitalomme ankkuriasiakkaaksi. Heille on suunnitteilla moderni ja inspiroiva monitilatoimisto, jonka kehitystyössä otetaan huomioon muuttuva työelämä, työntekijöiden erilaiset tarpeet ja työntekemisen tavat. Technopolis toteuttaa Istekille kokonaisvaltaisen tilamallin, joka on mahdollista soveltaa myös heidän muihin toimipisteisiinsä”, Technopolis Kuopion johtaja Hannu Eronen kertoo. 

 

Lisätietoja: 

Lasse Koskivuori

toimitusjohtaja, Istekki Oy

puh. 044 4341 234, sähköposti: lasse.koskivuori@istekki.fi

 

Tornitalon havainnekuva 

Kuva: Technopolis

 

Istekki on suomalainen, kasvava ja kehittyvä noin 570 työntekijän informaatio- sekä terveyden ja hyvinvoinnin teknologian asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakasomistajilleen arvoa tuottavia palveluja rakentaessaan sujuvampaa suomea. Toimimme valtakunnallisesti vahvana SOTE-organisaatioiden ja kuntien palveluintegraattorina. Visionamme on olla tärkeimmän työn arvostettu mahdollistaja Suomessa. Meidät tunnetaan luotettavana kumppanina ja asiakasomistajia meillä on jo lähes 50 ympäri Suomen. Olemme ICMT –toimialan parhaiden osaajien innostava työyhteisö, jossa on mahdollista oppia ja uudistua jatkuvasti. 

Vuonna 2018 yhtiön liikevaihto oli noin 113 miljoonaa euroa. Pääkonttorimme sijaitsee Kuopiossa, jonka lisäksi meillä on toimipisteet Tampereella ja Jyväskylässä. Istekille on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys ja Avainlippu -merkkien käyttöoikeus. 

 

Takaisin

Opettajien ja oppilaiden arki sujuvoitui ICT-ympäristön kunnostuksella

Opettajien ja oppilaiden arki sujuvoitui ICT-ympäristön kunnostuksella

Istekki edisti Kuopion koulujen digitalisoitumista kohentamalla niiden ICT-ympäristön.

Kuopion koulujen ICT-ympäristön tila todettiin keväällä 2017 tehdyssä selvityksessä sekavaksi. ICT-ympäristön kuntoon saattamisen todettiin vaativan useita isoja ja varsin radikaaleja toimenpiteitä. Kaupunki päätti siirtää Kasvun ja oppimisen -palvelualueen ICT-palvelut kokonaisuudessaan Istekki Oy:n hoidettavaksi. Siirtoa varten perustettiin kaksi erillistä projektia, selvitys- ja toimitussuunnitteluprojekti sekä palveluiden siirtoprojekti.

”Tilanne alkoi selvityksen mukaan olla opettajien sujuvan työskentelyn ja oppilaiden oppimisen kannalta jo kriittinen. Odotukset olivat korkealla, kun yhteistyön tiivistämisestä Istekin kanssa sovittiin. Toteutettujen projektien lopputulos on yllättänyt positiivisesti, en osannut edes haaveilla näin hyvästä tuloksesta”, apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas toteaa.

Projektien aikana toteutettiin lukematon määrä isoja ja pieniä muutoksia, muun muassa kasvun ja oppimisen palvelualueen

 • oman palvelutuotannon korvaaminen Istekin tuotannolla
 • laitemallien vakiointi
 • opetusverkon identiteetinhallinnan täydellinen uusiminen
 • keskeisten toimintaprosessien uusiminen
 • yhteistyön elvyttäminen Istekin kanssa sekä yhteisen ICT-kehittämisryhmän perustaminen.

Yhteinen kehittämisryhmä on yhteistyön selkäranka. Istekin, koulujen, kouluviraston sekä tietohallinnon edustajien muodostama kehittämisryhmä käsittelee koulujen digitalisaation edistämistä sekä edistämisen reunaehtojen määrittelyä ja mahdollisuuksia.

”Ensimmäistä kertaa eri osapuolet ovat yhdessä miettimässä tulevaisuuden ratkaisuja. Näin varmistamme, että kaikkien toiveet ja tarpeet tulevat huomioiduksi, ja voimme ottaa heti huomioon mahdolliset tietohallinnolliset ja teknologiset reunaehdot. Lisäksi säästymme ylimääräiseltä työltä ja asioiden vatvomiselta useissa kokouksissa eri tahojen kesken. Eikä mikään näkökulma ei jää ottamatta huomioon”, lukio-opetuspäällikkö Antti Kervinen kertoo.

Modernit oppimisympäristöt käyttöön

Kervisen mukaan teknisen toimintaympäristön ja prosessien kuntoon saattaminen oli kriittinen tehtävä, mutta yhtä lailla aidon yhdessä tekemisen kulttuurin ja hengen löytäminen oli äärimmäisen tärkeää jatkoa ajatellen. Hyvä henki on näkynyt ICT-kehittämisryhmän työn lisäksi koulujen arjessa. Palaute esimerkiksi Istekin laitetoimituksista on ollut pelkästään positiivista.

Varsinaisen palvelujen siirtoprojektin jälkeen hedelmällistä yhteistyötä on jatkettu muun muassa

 • toimittamalla henkilökohtaiset kannettavat tietokoneet (noin 840 kpl) kaikille perusopetuksen opettajille
 • toimittamalla vuoden 2018 aikana noin 550 iPadia sekä noin 650 oppilastyöasemaa kouluille
 • parantamalla koulujen langattomia verkkoja
 • uudistamalla koulujen palvelinympäristöt
 • rakentamalla malliluokan Istekin käyttöön, jossa moderneja AV-ratkaisuja on mahdollista testata ja konseptoida
 • kehittämällä juuri koulujen tarpeisiin suunniteltuja palveluja.

”Yhteistyötä jatketaan todella hyvässä hengessä ja sitä tarvitaankin, koska alati muuttuvassa toimintaympäristössä ei voi jäädä hetkeksikään paikoilleen. Suurimpina lähitulevaisuuden haasteina on muun muassa nopeasti kehittyvä AV-tekniikka, joka integroituu koko ajan tiukemmin muuhun ICT-ympäristöön”, opetusjohtaja Leena Auvinen kertoo.

Hänen mukaansa toinen merkittävä kehityskohde on verkkojen toimintavarmuuden ja kapasiteetin lisääminen. Opetuksen tukena käytetään jatkossa yhä enemmän moderneja digitaalisia oppimisympäristöjä, joiden sujuvan käytön edellytys ovat toimivat verkot.

”Vaikka muutos on jatkuvaa, voimme olla luottavaisin mielin tulevaisuuden suhteen. Nyt meillä on koulujen toimintaympäristön hyvin tunteva kumppani, joka on osoittanut olevansa kykenevä ja halukas sujuvoittamaan kaikkien kuopiolaisten opettajien ja oppilaiden arkea omalla panoksellaan”, tiivistää Vähäkangas. Selvitys- ja toimitussuunnitteluprojekti sekä palveluiden siirtoprojekti päättyivät menestyksekkäästi syksyllä 2018.

Lisätietoja

Matti Hakomäki
johtaja
+358 40 8080 998

Tapio Aalto
liiketoimintapäällikkö opetus ja kasvatus
+358 44 434 1214

Jaa sivu somessa: