Siirry sisältöön

Uratarina Reijo Kontkanen

01.04.2016 | Reijo Kontkanen


Esimiestyön mentoroiva ote innostaa asiantuntijat yhä parempiin suorituksiin

Käyttöpalveluiden johtaja Reijo Kontkanen kokee esimiestyön ja teknologian parissa työskentelyn sydämensä asiaksi. Hän johtaa esimerkillään ja kannustaa sekä innostaa alaisensa parhaisiin työsuorituksiin. Motivoitunut henkilöstö tuottaa myös arvoa asiakkaille.

Reijo Kontkasen työura Istekissä alkoi, kun kaksi osakasta, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja Kuopion kaupungin ATK-keskus yhdistyivät. Kontkasen ura esimiehenä ja johtotehtävissä rakentuu asiantuntijuuteen ja henkilöjohtamisen taitoihin.

- Olen etuoikeutettu, kun olen päässyt kulkemaan kiinnostavan polun asiantuntijasta esimieheksi Istekissä. Saan hyödyntää teknisen osaamiseni ja jakaa kokemustani istekkiläisten ohjaamisessa ja mentoroinnissa, kertoo Kontkanen.

Istekin uramahdollisuudet ja työhyvinvointiin panostaminen tarjoavat henkilöstölle tilaa kehittyä

Kontkanen kokee henkilöjohtamisen palkitsevaksi työssään esimiehenä. Uramahdollisuuksia on tarjolla kaikille asiantuntijoille.

- Istekissä tarjotaan erilaisia uramahdollisuuksia, osa kehittyy asiantuntijoina ja osa valitsee esimiehen polun. Asiantuntijamme voivat kehittyä jopa kansainvälisiksi osaajiksi ja keskittyä kerryttämään tietopääomaa, tai hyödyntää aiempaa asiantuntijuuttaan esimiespolulla. Ison yhtiön etu on ehdottomasti se, että pääsee kokeilemaan halutessaan mielenkiintoisia, monipuolisia ja erilaisia tehtäviä, kuvailee Kontkanen.

"Haluan innostaa alaisiani ja työkavereitani näkemään, että emme ole vain ”kivenhakkaajia, vaan temppelin rakentajia”. Yksilöllä on Istekissä suuri merkitys kokonaisuuden kannalta.”"

Esimerkillä johtaminen ja innostaminen ovat Kontkaselle luontaisia tapoja toimia.

- Muutoksia on ollut paljon ja olemme löytäneet istekkiläisten yhteisen hengen. Esimiehenä haluan johtaa esimerkilläni ja pitää positiivisen vireen yllä. Haluan innostaa alaisiani ja työkavereitani näkemään, että emme ole vain ”kivenhakkaajia, vaan temppelin rakentajia”. Yksilöllä on Istekissä suuri merkitys kokonaisuuden kannalta.

Tulevaisuuden näkymät tarjoavat sekä nykyisille työntekijöille että esimiehille kiinnostavia haasteita, mutta myös kasvavan pelikentän uusille tulevaisuuden asiantuntijoille.

- Yhtiönä tarjoamme jatkuvasti päivittyvän pelikentän, jossa on varmasti luvassa mielenkiintoisia tehtäviä. Olemme julkisyhteisöjen ja terveydenhuollon asiantuntijaorganisaatio, joka on vahvasti mukana luomassa teknologisia ratkaisuja SOTE-maailmaan. Olen saanut tehdä tätä työtä niin sanotusti rakkaudesta lajiin, mutta samalla se on toki myös tuonut leivän pöytään, pohtii Kontkanen.

Tyytyväiset asiakkaat ja motivoitunut henkilöstö mahdollistavat kasvun

Tärkeintä Istekille on kuitenkin asiakastyytyväisyys ja sen mahdollistavat asiantuntevat istekkiläiset kasvavassa yrityksessä.
- Me olemme asiakasta varten, kasvumme kertoo myös asiakastyytyväisyydestä. Henkilöstön määrä on kaksinkertaistunut ja asiakasomistajia on jo yli kaksikymmentä. ISO 20 000-sertifiointi ICT-palveluista hankittiin ensimmäisenä Suomessa Istekille. Sertifiointi toi ryhtiä ja järkevöitti toimintaa, sillä tavoitteenamme on laajentua maantieteellisestikin kansalliseksi ICMT-toimijaksi, kertoo Kontkanen tulevaisuuden visioista.

Henkilöstön motivaatio näkyy työsuorituksissa ja luo arvoa asiakkaan ratkaisuihin.

- Istekissä henkilöstön vaihtuvuus on pieni hyvän työilmapiirin ja -yhteisön sekä monipuolisten työmahdollisuuksien ansiosta. Henkilöstön hyvinvointi heijastuu työsuorituksiin positiivisesti. Yhtiötä ei ole, jos ei ole hyvinvoivaa ja osaavaa henkilökuntaa.  Lopulta tästä luovasta ja henkilöstöä tukevasta ilmapiiristä hyötyy asiakas, jolle saadaan tuotettua ilolla ja intohimolla parempia palveluja, kertoo Kontkanen.

Reijo Kontkasen urapolku Istekissä

•    Tutkinto: Johtamisen erikoisammattitutkinto, Tietotekniikan insinööri  
•    1/2014 –  yksikön päällikkö, Istekki Oy
•    6/2011 – 12/2013 palvelujohtaja, Istekki Oy
•    1/2010 – 5/2011 tietoliikennepäällikkö, Istekki Oy
•    01/2007 – 12/2009 Kuopion kaupungin ATK-keskus

Testaa oletko istekkiläinen?

 

Asiakashyötyjen oivaltaminen
Oletko sisäistänyt asiakkaan kriittisen merkityksen, toimitko asiakkaan puolesta ja asiakkaan edusta huolehtien?

Yhteistyö ja verkostoituminen
Haluatko kehittää omaa ja toisten osaamista, pyritkö huippusuorituksiin?

Ammatillinen esimerkillisyys
Onko yhteistyö ja verkostoituminen sinulle elintärkeää?

Vastasitko kaikkiin kysymyksiin "kyllä"? Jätä avoin hakemus.


01.04.2016

Reijo Kontkanen

Reijo KontkanenJaa sivu somessa: