Siirry sisältöön

Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2016

03.05.2017


Muutamat kuntayhtymät ovat yhtiöittäneet ICT osaamisen paikallisiksi in-house yrityksiksi. Vain harvat yhtiöt toimivat usean maakunnan alueella tai valtakunnallisesti.  Nämä yritykset ovat vuosien varrella saavuttaneet aseman kustannustehokkaina ja helposti lähestyttävinä ICT-toimijoina.

Istekki Oy:n visio on olla suurin ja halutuin julkisomisteinen digitalisoituvan julkisen sektorin ICMT (ICT- ja terveyden ja hyvinvoinnin teknologiapalvelujen) rakentaja ja mahdollistaja koko Suomessa. Vuosi 2016 oli meille tästä näkökulmasta erityisen onnistunut. Sosiaali- ja terveydenhoidon rakennemuutoksen edistymisen myötä Istekki Oy:n kiinnostavuus maakuntien ICMT -palvelukumppanina lisääntyi huomattavasti vuoden aikana. Liikevaihtomme kasvoi 13 % edelliseen vuoteen verrattuna. Ulkoisten kustannusten noususta huolimatta kykenimme pitämään lähes suunnitelman mukaisen myyntikatetason ja omien palvelujemme hinnat entisellään.

Yhtiön kasvun taustalla on asiakasomistajiemme tarve siirtää ja keskittää myöhemmin maakunnille siirtyviä tehtäviä yhtiömme hoitoon. Maakuntarakenteen muodostaminen johtaa huomattavaan yhtenäistämisen tarpeeseen perustietotekniikan, potilas- ja asiakasjärjestelmien ja toimintaa tukevien järjestelmien osalta.  Tulossa oleva sote- ja maakuntauudistus vaatii uusien asiakas- ja toimintajärjestelmien keskitettyä kehittämistä. Kenelläkään nykyisillä in-house -toimijoilla ei ole riittäviä taloudellisia edellytyksiä tähän yksin. Yhdistämällä parhaat osaajat isojen kansallisesti linjattujen kehityshankkeiden toteutukseen ja tarjoamalla ratkaisut in-house -mallilla valtakunnallisesti saavutetaan paras lopputulos. Palvelujen keskittäminen, digitalisointi ja kansalaisten osallistaminen ovat keskeisiä mahdollisuuksia, joiden avulla julkinen sektori parantaa palvelujensa saatavuutta ja tuottavuutta. Käytännössä tulosten saavuttaminen edellyttää investointeja osaamiseen ja teknologiaan, mikä tarkoittaa, että niin sanottu ICMT - kulujen osuus julkisten palvelujen toimintakuluista tulee kasvamaan.

Tulossa olevat muutokset haastavat julkisen sektorin hyödyntämään myös monipuolisesti digitalisaation mahdollisuuksia. Istekin näkökulmasta digitalisaatio lähtee siitä, että digitalisoimme sanan varsinaisessa merkityksessä palveluita ja niiden sisällä olevia prosesseja. Muutamme tapaa tehdä ja toimia. Myös omassa organisaatiossamme. Uudistamme rakenteitamme ja tulemme lähemmäs asiakasta.

"Haluamme olla vahva vaikuttaja yhteiskuntamme muutoksissa, mihin meillä on äärimmäisen hyvä näköalapaikka."

Istekin tulevaisuuden menestystekijöitä ovat hyvä asiakaskokemus, kumppanuus ja panostaminen palveluiden tuotteistamiseen. Kaikki edellä mainitut asiat vaikuttavat Istekin laadulliseen ja hinnalliseen kilpailukykyyn. Isona ja joustavana toimijana voimme tarjota palveluita kustannustehokkaasti laadusta tinkimättä.

Kehittyvän asiakasyhteistyön panostuskohteita ovat olleet uusien maantieteellisten alueiden haltuunotto. Saimme neuvoteltua mm. puitesopimuksen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin terveyden ja hyvinvointipalvelujen tarjoamisesta Uusi sairaala -hankkeelle, sopimuksen ICMT-laboratoriopalvelujen tarjoamisesta Nordlabille yhdessä Fimlabin kanssa että kattavan ICMT-palvelukokonaisuuden liikkeenluovutuksen Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä Istekki Oy:lle vuoden 2017 alussa. Liikkeenluovutuksessa Istekki Oy:n palvelukseen siirtyi 73 työntekijää ja jatkossa yli 30 M€:n liikevaihto. Yhtiön kasvaessa kilpailukykymme parantaminen vaatii edelleen määrätietoista sisäistä uudistamista ja toiminnanohjauksen kehittämistä.

Tulemme jatkossa panostamaan entistä enemmän asioiden kehittämiseen yhdessä asiakkaidemme ja omistajiemme kanssa. Vahvistamme palveluintegraattorin rooliamme ja peilaamme kehitystoimet olemassa olevaan ympäristöön. Hyödynnämme kumppaniverkostossamme toimivien yhtiöiden parasta osaamista, ja teemme sen, minkä lupaamme!

 

Olemme saaneet uusien asiakasomistajien myötä kasvuvaihteen päälle. Sama vauhti jatkuu tulevaisuudessakin. Keskustelemme jatkuvasti uusien maakuntien kanssa omiemme ja kumppaneidemme palveluidemme sopivuudesta maakuntien käyttöön. 

Vuoden 2017 liikevaihtotavoite on 80 M€. Haluamme olla vahva vaikuttaja yhteiskuntamme muutoksissa, mihin meillä on äärimmäisen hyvä näköalapaikka. Toiminta-alueemme vaikutusalueella on useampi miljoona kansalaista.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jukka Markkanen
Toimitusjohtaja
 


03.05.2017Jaa sivu somessa: