Siirry sisältöön

Toimitusjohtajan katsaus

25.05.2016


Istekin liiketoiminta on kehittynyt vakaasti koko yhtiön olemassaolon ajan. Vuosi 2015 oli meille erityisen onnistunut. Liikevaihtomme kasvoi 18 % edelliseen vuoteen verrattuna. Yhtiön kasvun taustalla on asiakasomistajiemme tarve hyödyntää lisääntyvässä määrin tietotekniikan ja teknologiapalvelujen tarjoamia mahdollisuuksia sekä panostus uusien, toimintaa tehostavien ratkaisujen käyttöönottoon.

Yhteiskuntamme, kuten kansainvälinen yhteisö laajemminkin, yrittää kirkastaa suuntaansa monien ja osin ennakoimattomien epävarmuuksien puristuksessa. Kotimaassamme talouden kasvun palauttaminen aiemmalle tasolle näyttää olevan hyvin vaikea tehtävä. Maan hallitus etsii ratkaisuja talouden tasapainottamiseksi muun muassa työllisyyttä parantavilla toimenpiteillä sekä julkisen sektorin hallinto- ja palvelurakenneuudistuksilla.

Maakuntahallinnon ja sote -palvelujen reformi on keväällä 2016 vaiheessa, jossa avoimia kysymyksiä on vielä paljon enemmän kuin selkeitä päätöksiä. Riskinä onkin, että kentän toimijat pysähtyvät odottamaan ja muutokselle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen vaikeutuu.

Digitalisointi ja kansalaisten osallistaminen ovat keskeisiä mahdollisuuksia, joiden avulla julkinen sektori parantaa palvelujensa saatavuutta ja tuottavuutta. Käytännössä tulosten saavuttaminen edellyttää investointeja osaamiseen ja teknologiaan, mikä tarkoittaa, että niin sanottu ICT- kulujen osuus julkisten palvelujen toimintakuluista tulee kasvamaan. Kustannusrakenteen kehitys näyttää jatkossa hyvin samansuuntaiselta kuin esimerkiksi rahoitusliiketoiminnassa on jo tapahtunut. Teknologia itsessään halpenee, mutta vastaavasti sen käyttö sekä tiedon määrä ja sen prosessointi kasvavat jyrkästi.

Julkisten palvelujen muutos haastaa Istekin kirkastamaan rooliaan. Haluamme auttaa asiakkaitamme palvelemaan nykyaikaisesti, laadukkaasti ja tuottavasti. Meiltä edellytetään kasvavaa kykyä pureutua asiakasomistajiemme palvelumallien kehittämiseen ja niitä edistävien digitaalisten ratkaisujen kokoamiseen. Osaamisen kehittäminen ja saatavuus on niin Istekin kannalta kuin kansallisestikin se menestystekijä, joka ratkaisee onnistumisen. Tähän ja eri toimijoiden yhteistyöhön meidän kaikkien on nyt panostettava. Emme siis voi jäädä odottamaan!

Kasvustrategiamme ytimenä on kehittyminen uuden sukupolven palveluyhtiöksi. Päämäärämme on, että Istekki tunnetaan toimintaa lähellä olevana, alansa parhaana palvelukumppanina. Meidän on toimittava niin, että asiakkaan kokemus meistä palvelun järjestäjänä tai tuottajana on aina myönteinen. Tämän toteutuminen edellyttää asiakasomistajien tavoitteiden kirkasta ymmärtämistä ja oma-aloitteisuutta vastataksemme nopeasti muutostarpeisiin. Yhtiön kasvaessa kilpailukykymme parantaminen vaatii edelleen määrätietoista sisäistä uudistamista ja johtamisjänteen pitämistä matalana.

Syksyllä 2009 yhtiön perustamisesta käynnistynyt toimitusjohtajakauteni päättyy 31.5.2016. Luovuttaessani tehtäväni seuraajalleni, Jukka Markkaselle, olen samalla hyvin kiitollinen saatuani johtaa kasvavaa ja eteenpäin menevää asiantuntijayhteisöä. Kiitän asiakkaita, henkilöstöä ja yhteistyökumppaneita yhdessä tekemisestä ja lukemattomista onnistumisista, joiden tuloksena olemme menestyneet! Istekillä ja sen osaavilla ihmisillä on tulevissa muutoksissa paljon annettavaa, ja tiedän, että hyvällä työllä yhtiömme kasvu ja kehitys jatkuvat.

Katse eteenpäin! Yhdessä tekemällä onnistumme!

 

Urpo Karjalainen


25.05.2016Jaa sivu somessa: