Siirry sisältöön

Selvitys uuden pohjoissuomalaisen ICMT-yhtiön perustamisesta käynnistyy

14.01.2018


Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Pohjanmaan liitto sekä informaatio- ja lääketieteellisen teknologian asiantuntijaorganisaatiot Istekki Oy ja LapIT Oy selvittävät mahdollisuuksia yhteisen ICMT (Information, Communications and Medical Technology) -yhtiön perustamiseksi.

 

Maakuntauudistus asettaa kovia tavoitteita ja muutospaineita tulevien maakuntien ICT-ratkaisuille. Pohjois-Pohjanmaan maakuntavalmistelussa on lähdetty hakemaan ylimaakunnallista yhteistyötä, jonka avulla voitaisiin muodostaa vahva toimija maakuntien toimintojen kehittämiseen sekä ICT-ratkaisujen järjestämiseen. 

Suunnitteilla oleva yhtiö tulisi tarjoamaan julkishallinnolle ja julkishallinnon alaisille toimijoille ICMT-palveluita Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakuntien alueella. Yhtiö mahdollistaisi myös kyseisten maakuntien alueella toimivien kuntien ICMT-palveluiden tarjonnan.

Istekin hankepäällikkö Jaakko Matinlompolon mukaan selvitystyö yhtiön perustamisesta valmistuu keväällä. Työn alla on palvelutarpeiden selvittäminen sekä konserni- ja yhtiörakenne. Osapuolet tekevät päätöksen mahdollisesta yhtiön perustamisesta ennen kesää. Maakuntien lisäksi yhtiöön voitaisiin ottaa osakkaiksi myös muita julkishallinnon toimijoita.

 

Osaamista ja kilpailukykyä Pohjois-Suomeen

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tietohallintojohtaja Veijo Romppainen pitää tärkeänä, että selvityksen tavoitteena oleva vahva pohjoissuomalainen ICMT-yhtiö toisi alueelle osaamista, kilpailukykyä sekä kehittämisresurssia siinä määrin, että siitä hyötyisivät kaikki mukana olevat maakunnat.

 

  • Olemme kaikki erityisen hyvässä asemassa tulevaisuuden ICT-tuotannon, digipalveluiden, hyvinvointi- ja terveysteknologian sekä potilastietojärjestelmien kehittämisessä, mikäli selvityksen tuloksena päästään rakentamaan yhtiötä Pohjois-Suomeen, Romppainen arvioi.

 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen ICT-vastuuvalmistelija Juhani Heikka puolestaan arvioi ICT-valmistelun keskeisiksi tavoitteiksi kunnista ja kuntayhtymistä siirtyvien potilas- ja asiakastietojärjestelmien yhtenäistämisen eheäksi kokonaisuudeksi, jonka avulla alueella oleva sote-ICT-osaaminen kytkettäisiin kansallisiin digitalisaatiotalkoisiin.

 

  • Selvityksessä mukana olevat osapuolet jakavat samat tavoitteet. Näen, että kumppanoituminen edistää myös kansallista vaikuttavuutta maakuntauudistuksen onnistumisen näkökulmasta, Heikka toteaa.

 

LapIT Oy:n toimitusjohtaja Juhani Jutilan mukaan ICT-palveluissa on menossa vahva valtakunnallinen keskittämistrendi. Tekemällä tiivistä yhteistyötä Pohjois-Suomen tasolla koko alueen painoarvo nousee ja myös Lapin erityistarpeet ja toimintaresurssit tulevat varmimmin huomioitua.

 

  • Uskon, että selvityksessä päästään toimintamalliin, jossa myös kuntasektori hyötyisi volyymieduista ja laajemmista kehitysresursseista. Haluamme olla aktiivisena osapuolena vaikuttamassa siihen, miten maakuntien ja kuntien ICT-palveluja jatkossa järjestetään, Jutila visioi.

 

Istekin toimitusjohtaja Jukka Markkanen näkee, että pohjoisen alueen yhteisellä ICMT-palvelukeskuksella tultaisiin saavuttamaan monia hyötyjä, kuten ketterät alueelliset palvelut ja niiden kehitys. Lisäksi keskitetty palvelukeskus alentaisi kustannuksia, kun palveluita pystytään tuottamaan tehokkaasti ja laajentamaan eri toimijoille.

 

  • Istekillä on kyvykkyys alueellisten palveluiden kehittämiseen ja siihen sopivat toimintamallit, Markkanen toteaa.

 

 

Lisätietoja:

Veijo Romppainen
Tietohallintojohtaja
Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri
Matkapuh. 040 581 4903
veijo.romppainen@ppshp.fi

 

Juhani Heikka
ICT-vastuuvalmistelija
Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Matkapuh. 040 685 4041
juhani.heikka@popmaakunta.fi

 

Jukka Markkanen
Toimitusjohtaja
Istekki Oy
Matkapuh. 044 434 1144
jukka.markkanen@istekki.fi

 

Juhani Jutila
Toimitusjohtaja
LapIT Oy
Matkapuh. 040 545 5238
juhani.jutila@lapit.fi

 

 


14.01.2018Jaa sivu somessa: