Siirry sisältöön

Uratarina Sakera Joarder

01.04.2016 | Sakera Joarder


Istekki tukee henkilöstön omia arvoja: Kehittyminen ja haasteet motivoivat Sakera Joarderia

Palvelupäällikkönä työskentelevä Sakera Joarder saa motivaatiota työhönsä innostavasta työympäristöstä ja itsensä haastamisesta.  Ammatillinen osaaminen ja motivaatio pysyvät kunnossa oman kehityssuunnitelman ansiosta. Istekin arvot ja työympäristön mielekkyys näkyvät positiivisena palvelu- ja kehitysasenteena, joka tukee henkilöstön omaa uudistumishalua ja monipuolista urapolkua.

Istekissä työntekijän ja työnantajan arvot kohtaavat

"Työympäristö on minulle tärkeä. Työ ei saa tuntua suoriutumiselta. Kun on kiva olla, voi haastaa itseään ammatillisessa mielessä. Istekin arvot ovat linjassa omien arvojeni kanssa. Yritän aina toimia ammatillisena esimerkkinä, olla mukana oivaltamassa asiakashyötyjä ja luoda uudistushenkistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa. Verkostoituminen on minulle luontaista ja yhteistyö helppoa", kuvaa palvelupäällikkö Sakera Joarder Istekin arvomaailmaa.

Positiivinen asenne ja halu kehittää sekä itseään että työympäristöä ovat kuljettaneet Joarderia kiinnostavista tehtävistä aina uusille poluille vaativiin asiantuntijatehtäviin.

"Jokainen työtehtävä on auttanut ymmärtämään, miten koko prosessi toimii, miten asioita tehdään missäkin ja miten asiat käytännössä toimivat. Yritän aina saada itselleni mahdollisimman paljon pohjatietoa, joka auttaa työskentelyssä yli yksikkörajojen", Joarder kertoo.

Teknologia mahdollistaa, mutta toiminnan kehittämiseen tarvitaan kokonaisymmärrystä

Joarderin vahva halu ymmärtää käytännön työtä yhdistettynä IT-puolen kokemukseen auttaa häntä luomaan yhä parempia ratkaisuja työssään. Ymmärryksen luomiseen tarvitaan myös halua kouluttautua.

"En koskaan nähnyt itseäni ainoastaan näytön ja tuolin välissä. Halusin rakentaa itselleni vahvan teknisen taustan, mutta vahvistaa muita hyviä ominaisuuksiani ja hyödyntää niitä työssäni, Istekki tarjoaa minulle mahdollisuuden tähän. Palvelupäällikkönä SOTE-ratkaisuissa vastuualueeseen kuuluvat terveydenhuollon ja sosiaalihuollon tietojärjestelmäratkaisut. Kaikki aikaisemmat työtehtäväni ja uudistustushenkinen asenteeni tukevat onnistumista tässä tehtävässä."

Kehityshenkiset ammattilaiset ovat Istekin elinehto.

"Istekki tarjoaa luovan, innostuneen ja joustavan työympäristön, joka antaa mahdollisuuden kehittyä ammatillisesti ja haastaa itseäni jatkuvasti. Arvokkaaksi työssäni koen sen, että tuotamme ratkaisuja, joista on aidosti hyötyä, kuvaa Joarder työnsä arvoa Istekissä."

Yrityskulttuuri on muuttunut vuosien saatossa digitalisaation mullistaessa toimintaa yhä vahvemmin palvelukehityksen suuntaan.

"Istekkiläisten me-henki on hieno asia, yhdessä tekeminen on lisääntynyt ja kasvu on ollut huikeaa viime vuosina. Prosessit ovat muotoutuneet, kun olemme luoneet uudenlaista palvelunäkökulmaa, tuotteistaneet palveluitamme ja uudistaneet niitä yhdessä asiakkaiden kanssa", kertoo Joarder Istekin.  

Avaintekijä innovatiiviseen työskentelyyn on Joarderin halu jatkuvasi parantaa omaa osaamistaan kehittymissuunnitelman avulla. "Olen tehnyt itselleni suunnitelman, jota päivitän jatkuvasti. Haluan oppia uutta. On hienoa, että Istekissä arvostetaan tämänkaltaisia asioita. Mietin minkälaisista taidoista ja koulutuksista olisi sekä minulle että Istekille hyötyä", kertoo Joarder.

Sakera Joarderin vinkit ammatilliseen kehittymiseen

  1. Asenne ja halu uudistua: Pitää olla halua mennä eteenpäin, parantaa osaamistaan ja työympäristöään.
  2. Luo tavoitteet - selvitä, mitä haluat oppia ja lähde tavoittelemaan sitä, haasta itsesi.
  3. Itselleen voi tehdä etenemissuunnitelman, joka konkretisoi omat tavoitteet: mieti mikä hyödyttää ja tukee työnantajaasi sekä oman osaamisesi kehittymistä. Havainnoi työympäristön kehityskohteita ja mieti, miten voisit itse parantaa niitä.
  4. Ehdota esimiehelle kehityskeskustelussa omaa kehittymissuunnitelmaa. HR:ltä saa myös apua tarvittaessa, mutta tärkeintä on kuunnella omia tuntoja ja havainnoida uudistustarpeita.

Sakeran monipuolinen urapolku

  • 06/2011 valmistui Savonia-AMK:sta IT-insinööriksi
  • 06/2011 mukana IstekkiPro ohjelmassa
  • suunnittelijana Käyttäjähallinnassa
  • BI- ja SharePoint suunnittelijana Sovelluspalveluissa
  • 06/2012 tuotekoordinaattorina Ratkaisukehitys -yksikössä. Vastuu informaatiohallinnan-ratkaisuista sekä koulutuspalveluista.
  • 01/2014 palvelupäällikkönä SOTE-ratkaisuissa. Vastuualueeseen kuuluu: terveydenhuollon ja sosiaalihuollon tietojärjestelmäratkaisut. 2014 aikana toimin lisäksi myös asiakaspäällikkönä.
Testaa oletko istekkiläinen?

Asiakashyötyjen oivaltaminen
Oletko sisäistänyt asiakkaan kriittisen merkityksen, toimitko asiakkaan puolesta ja asiakkaan edusta huolehtien?

Yhteistyö ja verkostoituminen
Haluatko kehittää omaa ja toisten osaamista, pyritkö huippusuorituksiin?

Ammatillinen esimerkillisyys
Onko yhteistyö ja verkostoituminen sinulle elintärkeää?

Vastasitko kaikkiin kysymyksiin "kyllä"? Jätä avoin hakemus.


01.04.2016

Sakera Joarder

Sakera JoarderJaa sivu somessa: